Înapoi

Totul despre scutirile de impozite personale pentru angajatii din Moldova

23 Octombrie, 2020 54662
Totul despre scutirile de impozite personale pentru angajatii din Moldova

 
 Fiecare angajat vrea să știe câte impozite trebuie să plătească. Dar știe ore fiecare contribuabil că are dreptul la scutire personală? Astăzi, blogul Rabota.md va pune punctul pe „i” și va vorbi despre  cui, când și câte scutiri personale îi sunt datorate.
 

Ce sunt scutirile personale?

 
După cum știți, orice angajat oficial plătește impozite: impozit pe venit, asigurare socială (pensie), asigurare medicală. Dar mulți au dreptul să achite mai puțin, deoarece pentru unele categorii de persoane sunt prevăzute scutiri personale de impozite.
 

Scutirea personală reprezintă o sumă care nu este supusă impozitului pe venit.

 
Pe scurt, se ia salariul dvs, din el se deduce o sumă anumită și doar apoi sunt deduse alte taxe.Această sumă se poate modifica în fiecare an. În acest articol, oferim informațiile ce țin de anul 2020.
 

Cine are dreptul la scutire personală?

 
Ca atare, toți. Priviți:
 
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător
 
211.
De dreptul la scutire personală în mărimea stabilită de articolul 33 din Codul Fiscal, beneficiază  persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360.000 de lei, cu excepția veniturilor prevăzute în articolul 90.1 din cod.
 
Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicare a scutirilor specificate în art. 34 și 35 din Codul Fiscal, în condițiile stabilite de acestea.
 

Sursă: monitorul.fisc.md
 
Prin urmare, puteți conta pe scutire personală:
 
 • Pentru sine;
 • Pentru soț sau soție;
 • Pentru fiecare persoană întreținută. 

(!) Asta, dacă venitul dvs impozabil nu depășește 360.000 de lei pe an și dacă nu aveți dividente sub formă de acțiuni sau dobânzi de participare, redevențe, câștiguri la loterie și bunuri date în chirie (vedeți articolul 90.1 din Codul Fiscal al Republicii Moldova).
 
Plus la toate, legislația prevede cazuri în care puteți pierde această scutire, dar mai întâi să discutăm despe felul în care poate fi obținută.
 
În anul 2020, scutirea personală pentru impozit pe venit obișnuită pentru un angajat este de 24.000 de lei anual, adică 2.000 de lei lunar, iar cea majorată este de 30.000 de lei anual, adică 2.500 de lei lunar.
 
De asemenea, scutirea poate fi luată pentru soțul sau soția angajatului dacă nu o folosește. Soții beneficiarilor de scutiri personale pot primi 11.280 de lei anual, iar în cazul scutirilor majorate – 18.000 de lei anual.
 
Plus la toate, este posibil să obțineți o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută în sumă de 3.000 de lei pe an (250 de lei pe lună), precum și o scutire anuală de 18.000 de lei pe an (1.500 de lei pe lună) pentru persoanele întreținute care au dizabilități încă din copilărie.
 
Dacă în cursul anului se modifică valoarea scutirilor personale la care are dreptul angajatul, de exemplu se naște un alt copil în familie, atunci în termen de 10 zile de la naștere, angajatul trebuie să depună o nouă cerere pentru scutire împreună cu documentele relevante.
 

În ce cazuri scutirea personală se majorează?

 
Da, de asemenea puteți conta pe scutirii personale majorate.
 
De scutire personală majorată poate beneficia persoana care:
 
 • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 • este cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 • este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
 • este cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
 • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată. 
 

Erori care se pot întâmpla la calcularea scutirii personale

 
Situații pot fi diferite. Mai sus am scris despre faptul că scutirea personală poate fi pierdută. Vă spunem cum.
 

1. Ignorarea termenului de depunere a cererii pentru primirea scutirii personale 


Dacă pretindeți la scutirea personală a soțului/soției sau pentru un nou copil născut în familie, sunteți obligat să depuneți cererea timp de 10 zile după înregistrarea căsătoriei sau nașterii/ adoptării unui copil.
 

2. Pierderea dreptului la scutirea personal a persoanei întreținute 


Un angajat care anterior a beneficiat de o scutire personală pentru o persoană la întreținere, pierde acest drept dacă persoana respectivă a primit venituri în suma care o depășește pe cea indicată punctul b) al aliniatului 2 din articolul 35 al Codului Fiscal. Este vorba despre suma de 11.280 de lei pe an. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
 

3. Renunțarea la scutirea personală și nedeclararea venitului 


Guvernul a actualizat Regulamentul privind calcularea obligațiilor fiscale cu referire la impozitul pe venit al persoanelor fizice. Noua versiune conține clauza 23 modificată.
 
Anterior era prevăzut că în cazul în care, în perioada de impozitare, persoana solicită sau renunță la o scutire suplimentară în baza articolului 34 din Cod, atât soțul, cât și soția sunt obligați să depună o declarație privind impozitul pe venit, care va decide asupra dreptului de a utiliza scutirea.
 
Noua versiune stabilește că în situația menționată mai sus, soțul și soția sunt obligați să depună o declarație privind impozitul pe venit numai dacă intră sub incidența prevederilor aliniatului 2 al articolului 83 din Codul Fiscal.
 
În conformitate cu aliniatul 2 al articolului 83 din Codul Fiscal, declarația privind impozitul pe venit trebuie prezentată de:
 
 • a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
 • a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
 • a2) persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
 • b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
 • b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74;
 • c) persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
 • d) formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
 • e) reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.
 
Modificării asemănătoare sunt prevăzute și în punctele 24, 25 ale Regulamentului:
 
24. În cazurile în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor perioadei fiscale, au decis că soţia (soţul) renunță la scutirea personală în favoarea contribuabilului, atât contribuabilul, cât şi soţia (soţul) au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit dacă cad sub incidența prevederilor art. 83 alin. (2) din Cod.
 
25. În cazurile în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul a beneficiat de scutirea personală şi de o scutire suplimentară în baza art. 34 din Cod, iar conform rezultatelor perioadei de declarare, a decis să renunțe la scutirea suplimentară, atât contribuabilul, cât şi soţia (soţul) acestuia au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit dacă cad sub incidența prevederilor art. 83 alin. (2) din Cod.
 
Clarificările privind scutirea personală sunt în contextul cazurilor de divorț.
 
Anterior, punctul 26 din Regulament prevedea că în cazul în care în perioada de impozitare, contribuabilul care folosea scutirea personală sau cea a soției (soțului) divorțează, ambii trebuie să depună declarații în care contribuabilul renunță la scutirea pentru soție (soț) pe care a folosit-o în perioada declarată, iar soțul (soția) indică scutirea sa personală.
 
În noua redactare a punctului 26, dreptul la utilizarea scutirii suplimentare acordate soției (soțului), stabilit la art. 34 din Cod, se pierde. Urmează să fie apreciată existența obligației de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit prin prisma corespunderii prevederilor art. 83 alin. (2) din Cod.
 
Informația a fost preluată de pe taxepert.md.
 
Apropo, există un site minunat salarii.md, care permite calcularea exactă a salariului dvs, având în vedere toate taxele și scutirile.
 

Articole asemănătoare