Înapoi

Totul despre perioada de probă: durata, salariul și încălcările

12 Februarie, 2020 36385
Totul despre perioada de probă: durata, salariul și încălcările

Este plătită perioada de probă? Puteți fi concediat fără a vi se plăti perioada de probă? Trebuie să vă îngrijorați dacă ați fost angajat pe un termen lung promis, dar în contract a fost indicată perioada de probă? De ce este nevoie de această perioadă de probă? Măcar o dată dar fiecare angajat din Republica Moldova și-a adresat aceste întrebări, dacă sunteți dintre cei care până astăzi nu au găsit nici un răspuns, atunci acest articol este pentru dvs.
 

Care este esența perioadei de probă?Perioada de probă este perioada în care angajatorul verifică dacă angajatul este potrivit. Aceasta este necesară pentru a verifica calitățile profesionale și cât de potrivit este pentru postul vacant. Perioada de probă nu este obligatorie pentru angajator. Dacă el consideră că solicitantul este potrivit, nimic nu-l împiedică să-l angajeze fără a-l verifica.

Perioada de probă nu este în zadar indicată în contractul individual de muncă. Chiar dacă în timpul interviului de angajare se încheie un acord verbal cu angajatorul pentru o perioadă îndelungată jumătate de an – un an, iar în contract este indicat că primele două sau trei luni sunt de probă, acest lucru nu exclude acordul verbal și înseamnă următoarele:
  1. Angajatorul își rezervă dreptul de a lăsa sau concedia angajatul, ultima – în cazul în care angajatul nu s-a descurcat în perioada de probă, folosind această frază fără a-și justifica decizia.
  2. Angajatul își rezervă dreptul de a demisiona înainte de sfârșitul perioadei de probă fără a lucra două săptămâni conform legislației, precum și de a contesta decizia de concediere în instanța de judecată, indiferent dacă s-a sfârșit sau nu perioada de probă în momentul concedierii.

Angajatorul trebuie să încheie un contract individual de muncă la angajarea unei persoane chiar dacă inițial se desfășoară perioada de probă.


Potrivit punctului m) al articolului 49 „Conţinutul contractului individual de muncă” din Codul Muncii al Republicii Moldova, contractul include perioada de probă, după caz. Articolul 60 „Perioada de probă” presupune următoarele:

 
Articolul 60.
Perioada de probă


(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul conducătorului unităţii, adjuncţilor lui, contabilului-şef şi altor persoane cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice.
(2) În perioada de probă nu se include perioada aflării salariatului în concediu medical şi alte perioade în care el a absentat de la lucru din motive întemeiate, confirmate documentar.
(3) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă. În lipsa unei astfel de clauze, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă.
(4) Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.
(5) Pe durata contractului individual de muncă nu poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă.Acest articol se aplică în cazul unui contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată. În cazul contractului pe o perioadă determinătă, perioada de probă este reglementată de articolul 61:
 
Articolul 61.
Perioada de probă a salariaţilor angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinată


Salariaţii angajaţi în baza contractului individual de muncă pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă care nu va depăşi:
a) 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
b) 30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.


Pentru lucrătorii sezonieri există un articol aparte al legii care reglementează durata perioadei de probă:
 
Articolul 280.
Condiţiile de încheiere a contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere

(2) La angajarea salariaţilor la lucrări sezoniere, termenul de probă nu poate fi mai mare de 2 săptămâni calendaristice.


Legea prevede, de asemenea, cazurile în care perioada de probă este interzisă:

 
Articolul 62.
Interzicerea aplicării perioadei de probă


Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu:
b) persoanele în vârstă de până 18 ani;
c) persoanele angajate prin concurs;
d) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
e) femeile gravide;
f) persoanele cu dizabilități;
g) persoanele alese în funcţii elective;
h) persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni.

Continuăm să cităm Codul Muncii al RM: cu ce se poate termina perioada de probă, potrivit legii? Cum am menționat deja, angajatorul își rezervă dreptul de a decide soarta angajatului:
 
Articolul 63. 
Rezultatul perioadei de probă

            
(1) Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de muncă nu a încetat în temeiurile prevăzute de prezentul cod, acţiunea contractului continuă şi încetarea lui ulterioară va avea loc în baze generale.
(2) În cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lucru se constată în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu privire la concedierea salariatului, ce se emite de către angajator pînă la expirarea perioadei de probă, fără plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu. Angajatorul nu are obligaţia să motiveze decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă. Salariatul are dreptul să atace concedierea în instanţa de judecată.


Rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă este de asemenea unul din motivele concedierii menționat în articolul 86, chiar în primul punct.
 
Articolul 86. 
Concedierea


(1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive:
a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art.63 alin.(2));
 

Perioada de probă plătită – a fi sau a nu fi?


Fiți atenți la aliniatul 2 din articolul 63, unde scrie „fără plata indemnizației de eliberare din serviciu”. O persoană care nu știe  legea (precum și un angajator necinstit care pentru prima dată și-a înregistrat firma și a decis să angajeze pe cineva) poate crede că acest lucru înseamnă că lucrătorul poate fi concediat așa simplu fără a i se plăti. Dar nu este așa, indemnizația de eliberare și salariul sunt două lucruri diferite. Iată cui îi garantează articolul 186 din Codul Muncii al RM indemnizații de eliberare din serviciu:
 
Articolul 186. 
Indemnizaţia de eliberare din serviciu


(1) Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c))


La prima vedere se pare că legea nu grantează plata salariilor în perioada de probă, doar nu este niciun cuvânt despre asta în articolul 60. Dar, în primul rând, nimeni din lume nu are dreptul să forțeze pe cineva să lucreze gratuit, iar în al doilea rând, articolul 60, aliniatul (4) prevede că „pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile”. Iar primirea salariului – este unul din drepturile angajatului și obligația angajatorului.

Salariul pentru perioada de probă, potrivit legii, este indicat în contractul individual de muncă.

Desigur, angajatorul are dreptul să negocieze cu solicitantul separat salariul pentru această perioadă, în așa caz în contractul individual de muncă trebuie indicate ambele sume.

Ce faceți în cazul în care nu v-a fost plătită perioada de probă?


Odată ce angajatotul este obligat prin contractul individual de muncă să plătească salariile, este o încălcare în cazul în care refuză să o facă, iar dvs. aveți dreptul să depuneți o reclamație apelând la Inspectoratul de Stat al Muncii.

Mulți angajatori continuă să evite Codul Muncii al RM, folosind următoarea mișcare „genială”: solicitantul este angajat, dar nu oficial pentru primele două luni. E mai simplu: dacă angajatul nu se potrivește – poate fi ușor concediat, iar să demonstreze că a lucrat undeva, angajatului îi va fi complicat. Nici impozitele pentru el nu trebuie plătite pentru o perioadă. Dacă vi se propune să lucrați „așa” iar apoi să se ia o decizie – fiți gata pentru surprize neplăcute.

Dar dacă ați lucrat neoficial, acesta nu este un motiv pentru a „ierta și a uita”, întrucât Inspectoratul de Stat al Muncii nu ignoră astfel de cazuri. Puteți cere ajutor prin următoarele canale:

Site-ul  Inspectoratului de Stat al Muncii
Telefon: 022 499400
Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2
e-mail: secretariat@im.gov.md

Concluzii


Dacă încheiați un contract individual de muncă, acordați o atenție deosebită perioadei de probă. Ea poate fi stabilită pentru trei luni, iar asta trebuie să fie indicat în contract. În caz contrar, solicitantul este considerat angajat imediat. Țineți cont de faptul că pe durata valabilității contractului de muncă poate fi stabilită o singură perioadă de probă. Dacă există abateri de la reguli – adresați-vă autorităților, dacă pașnic nu puteți rezolva nimic.

Și țineți minte: perioada de probă este utilă nu doar pentru angajator, dar și pentru angajat. Uneori, acest timp vă ajută să înțelegeți dacă vi se potrivește această muncă sau totuși merită să căutați alta. În cazul în care decideți să vă schimbați angajatorul, să demisionați în perioada de probă e mai simplu pentru ambii.

Articole asemănătoare