Înapoi

Totul despre concediul de maternitate în Republica Moldova: cum, când, cât

31 Iulie, 2020 185821
Totul despre concediul de maternitate în Republica Moldova: cum, când, cât

Cum să ieși în concediu pentru îngrijirea copilului, ce-i de făcut dacă n-ai stagiu de cotizare, cât este alocația și unde trebuie duse documentele? La toate întrebările răspundem în acest articol.
 
Concediul pentru îngrijirea copilului se oferă unuia dintre părinți sau tutori. Cel mai des de acest drept profită femeile, dar în ultima vreme în toată lumea tot mai mulți tătici preferă să petreacă primii ani ai copiilor alături de ei.
 
Trebuie menționat că de acest concediu poate beneficia persoanele angajate, în alte cazuri părintele poate primi indemnizații, dar din punct de vedere juridic acesta nu se va afla în concediu.
 
Există câteva tipuri de indemnizații pentru proaspeții părinți:
 

 1. Indemnizația de maternitate, care este plătită până la naștere;
 2. Indemnizația unică la nașterea copilului;
 3. Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea și creșterea;
 4. Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină. 

Despre felul cum sunt calculate aceste indemnizații vom vorbi în continuare, dar deocamadată să înțelegem cine poate merge în concediu pentru îngrijirea copilului.
 
Unul dintre părinți, bunicul, bunica, o altă rudă sau tutorele care are grijă de copil, beneficiază de o intemnizație parentală lunară până când copilul împlinește trei ani, dacă este angajat și are stagiu de cotizare:
 • cel puțin 3 ani;
 • dacă stagiul de cotizare esta mai mic de 3 ani, atunci cel puțin 9 luni din ultimii doi ani înaintea nașterii copilului. 

Mama sau tatăl are dreptul la o indemnizație lunară, chiar dacă după ce și-a luat concediu pentru îngrijirea copilului, s-a întors la muncă, se angajează la un loc nou de mucă sau demisionează până la finalizarea concediului pentru îngrijirea copilului.

 
În cazul nașterii a doi sau mai mulți copii, de indemniație pot beneficia ambii părinți concomitent, depunând o cerere, sau alte două rude enumerate mai sus (de exemplu, mama și bunica). În astfel de situație, ficare părinte sau alte rude primesc bani. O alocație este calculată pentru un copil.
 

Cât timp durează concediul pentru îngrijirea copilului?

 
Angajatul, aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, la toate întreprinderile în care activează, beneficiază de dreptul la o indemnizație lunară din prima zi a concediului și până copilul atinge vârsta de 3 ani.
 
Potrivit modificărilor recente în Codul Muncii și cel al Familiei, începând cu 1 ianuarie 2020, părinții pot alege:
 
 • să primească indemnizație pentru îngrijirea copilului, ca înainte, până la trei ani;
 • să primească indemnizație timp de 2 ani și 2 luni, dar valoarea indemnizației lunare în primul an va fi mai mare. 

Dacă părintele alege a doua variantă, oricum va avea dreptul la concediu până copilul împlinește vârsta de 3 ani, dar nu va primi plata pentru ultimele 10 luni.
 
Dacă un angajat lucrează la mai multe întreprinderi, iar dățile care indică începutul concediului pentru îngrijirea copilului diferă, indemnizația este calculată începând cu data ultimului concediu acordat.  O alocație este stabilită pentru un copil.
 

 Ce-i de făcut dacă concediul pentru îngrijirea copilului coincide cu cel anual?

 
Veți fi nevoit să renunțați la concediul anual în favoarea celui pentru îngrijirea copilului și să-l luați după ce veți ieși din concediul pentru îngrijirea copilului. În același timp, sunt valabile toate plățile inclusiv indemnizația lunară.
 
Mama sau tatăl are dreptul la indemnizație lunară dacă după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului se întoarce la locul de muncă, obține un alt loc de muncă, desfășoară activități pentru a genera venituri sau demisionează până la expirarea concediului pentru îngrijirea copilului.
 
Acest lucru este valabil și pentru concedii. Un părinte poate lua concediu anual plătit atât înainte, cât și după concediul pentru îngrijirea copilului, dar nu îl poate lua în același timp, întrucât concediile nu pot coincide. După 126/140/182 de zile de concediu pentru îngrijirea copilului, un părinte poate fie să meargă la muncă, fie să-și ia concediu anual sau să demisioneze. Acest lucru nu afectează plățile lunare.
 

Mărimea indemnizațiilor și condițiile de acordare

 
În funcție de venitul lunar, de angajarea formală sau informală, dar și de stagiul de cotizare mărimea concediului pentru îngrijirea copilului și indemnizațiile lunare vor varia. Nu se modifică doar valorile acelor indemnizații care sunt stabilite de guvern – plăți cu caracter unic și prestații lunare pentru persoane neasigurate.
 

Indemnizația de maternitate

 
Anterior indemnizația de maternitate era achitată de angajator, în prezent de acest lucru se ocupă Casa Națională de Asigurări Sociale din RM. Mai multe detalii puteți citi aici.
 

Condiții de acordare

 
Atât soția, cât și soțul poate primi aceste indemnizații, cu îndeplinirea câtorva condiții:
 
 1. Să pretină la indemnizație pot femile asigurate, dar și soțiile aflate la întreținerea soților asigurați. Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare. Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.
 2. Şomerele cu drept de ajutor de şomaj beneficiază de dreptul la indemnizaţia de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare. Indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.
 3. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv. 

Cuantumul indemnizației de maternitate

 
Indemnizația se acordă după a 30-a săptămână de sarcină și constituie 100% din baza de calcul, care reprezintă venitul mediu lunar asigurat pentru o perioadă egală cu cea a concediului de maternitate al mamei sau al soțului său asigurat.

Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru şomeri o constituie marimea ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat.

 
Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat.
 
Potrivit Legis.md: „În cazul în care, la determinarea bazei de calcul a indemnizației de maternitate a persoanelor asigurate prevăzute la art. 4 alin. 11) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, se includ perioadele de activitate de pînă la 1 ianuarie 2017”.
 
Important: certificatul privind venitul, precum și cărțile de muncă nu mai sunt necesare. CNAS găsște aceste date în mod automat.
 
Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice.
 

Actele necesare

 
Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la casa teritorială în deservirea căreia se află angajatorul, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.
 
1. În cazul femeilor asigurate se vor prezenta urmatoarele acte: 
 • certificatul de concediu medical în original;
 • buletinul de identitate (în original şi în copie); 
2. În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi se vor prezenta urmatoarele acte: 
 • certificatul de concediu medical în original;
 • buletinul de identitate al soţiei şi al soţului (în original şi în copie);
 • certificatul de căsătorie (în original şi în copie);
 • declaraţia soţiei scrisă pe propria răspundere, că nu este angajată în cîmpul muncii, nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv. 
3.În cazul, şomerelor se vor prezenta urmatoarele acte: 
 • certificat de concediu medical in original;
 • buletinul de identitate al şomerei in original şi în copie. 
Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
 

Termeni

 
Indemnizaţia de maternitate este solicitată în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data expirării concediului de maternitate. 
 
Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de până la 15 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale.
 
Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.
 

Indemnizația unică la nașterea copilului

 
Indemnizația unică la nașterea copilului este o sumă fixă de bani, care periodic poate fi revăzută, oferită pentru fiecare copil după nașterea acestuia. Mai multe detalii găsiți aici.
 

Condiţii de acordare 

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:
 
 1. pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;
 2. mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;
 3. cu condiţia că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;
 4. cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului.

Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului

 
Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2020, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:
 

8299 lei pentru fiecare copil, născut viu.

 

 Ce acte aveți nevoie și unde depundeți cererea?

 
Sunt necesare următoarele documente:
 
 • actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz (în original şi în copie);
 • certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);
 • pentru persoane neîncadrate în câmpul muncii - documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul muncii. De fapt, în prezent CNAS deja independent poate verifica statutul solicitantului, însă acest certificat se enumeră în lista de acte necesare pe cnas.md chiar și acum. 

Cererea pentru plata indemnizațiilor este depusă la oficiile teritoriale ale CNAS în funcție de viza de reședință a solicitantului sau în cazul indemnizației de maternitate – la oficiile teritoriale care au stabillit indemnizația de maternitate sau în mod electronic pe Portalul Serviciilor Publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web a CNAS (www.cnas.md).
 

Termen de depunere

 
Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului.
 
Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.
 
Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
 

Indemnizație lunară pentru creșterea copilului persoanelor asigurate

 
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanelor asigurate este plătită în funcție de venitul mediu lunar. Mai multe detalii puteți citi aici.
 
Cum o puteți obține?
 
Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă persoanelor asigurate, care:
 • au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului;
 • se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Solicitantul trebuie să se afle în concediu de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului, fie până la data împlinirii vârstei de 2 ani şi 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni şi până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă. 
 
De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.
 

Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.

 
Care este valoarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului a persoanelor asigurate?
 
Solicitantul asigurat poate alege din două variante:
 
1.  În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea: „până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie, 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (640 lei de la 01.01.2019).

2.  În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea: „până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni a copilului”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie, 60% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (640 lei de la 01.01.2019) până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului şi 30% din baza de calcul pentru fiecare copil, din ziua următoare celei de împlinire a vârstei de 1 an şi pînă la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni a copilului, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (640 lei de la 01.01.2019).
 
Opţiunea solicitată iniţial pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu poate fi modificată ulterior.
 

Care sunt actele necesare și unde trebuie depuse?

 
Pentru a depune o cerere, solicitantul asigurat trebuie să adune următoarele documente:
 
 • actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);
 • certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie). Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul;
 • în funcție de circumstanțe pot fi necesare și alte documente. 

Extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, deja nu este necesar. Numărul ordinului este scris pe „foaia de boală” și este confirmat de ștampila șefului întreprinderii.

 
Cererea pentru plata indemnizațiilor este depusă la oficiile teritoriale ale CNAS în funcție de viza de reședință a solicitantului sau în cazul indemnizației de maternitate – la oficiile teritoriale care au stabillit indemnizația de maternitate sau în mod electronic pe Portalul Serviciilor Publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web a CNAS (www.cnas.md).
 

Termenul de depunere a cererii

 
Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani.
 
Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. 
 

Indemnizația lunară de suport pentru creșterea a doi sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, până la vârsta de 3 ani

 
Pentru familiile care au adus pe lume gemeni, tripleți ș.a. plățile sunt diferite. Mai multe detalii puteți citi pe site-ul cnas.md.
 

Cum poate fi obținută?

 
Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte:
 
 1. în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii; 
 2. de la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinţi, atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate; 
 3. în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singura sarcină de la data adoptării hotărârii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv de la data emiterii dispoziţiei privind instituirea tutelei; 
 4. pentru fiecare copil născut viu; 
 5. cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice; 
 6. indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă. 

Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterearea a doi sau a mai multor copii născuți dintr-o sarcină

 
Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, prevăzut pentru persoanele neasigurate, la data naşterii copilului.
 

Cunatumul indemnizației începând cu 1 ianuarie 2019 constituie 320 de lei lunar.

 
Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
 

Ce acte aveți nevoie și unde să le depuneți?

 
Solicitantul are nevoie:
 
 • Originalul și copia buletinului de identitate; 
 • Oginalele și copiile adeverințelor de naștere ale copiilor. 

Cererea pentru plata indemnizațiilor este depusă la oficiile teritoriale ale CNAS în funcție de viza de reședință a solicitantului sau în cazul indemnizației de maternitate – la oficiile teritoriale care au stabillit indemnizația de maternitate sau în mod electronic pe Portalul Serviciilor Publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web a CNAS (www.cnas.md).
 

Termeni

 
Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină este de 12 luni de la data naşterii copiilor.
 
În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor.
 
Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială.

Articole asemănătoare