Înapoi

Totul despre scutirile personale de impozit pentru angajații din Moldova în 2024

22 Aprilie, 2024 67735
Totul despre scutirile personale de impozit pentru angajații din Moldova în 2024

În Moldova, dacă lucrezi oficial, din salariul tău se reține lunar un impozit pe venit. Dar acesta nu se calculează din întreaga sumă, astfel două persoane cu același salariu brut pot primi sume nete diferite. Aceasta depinde de scutirile de care beneficiază angajatul.

Scutirea personală


Scutirea personală este acea parte din salariul și/sau alte venituri ale angajatului care nu este impozitată. Adică, se ia salariul, din acesta se scade contribuția în fondul asigurării medicale și scutirea (sau mai multe scutiri), iar din suma rămasă se calculează impozitul. 

❗ Rata impozitului pe venit și cuantumul scutirilor pot varia de-a lungul anilor; în acest articol sunt prezentate date actuale pentru anul 2024. 

Pentru a beneficia de scutirile personale, venitul anual impozabil al contribuabilului nu trebuie să depășească suma de 360 000 de lei.

Valoarea scutirii personale este de 27 000 de lei pe an, sau 2250 de lei pe lună.

Există și categorii privilegiate de cetățeni cărora li se acordă o scutire personală majorată: 31 500 de lei pe an, sau 2625 de lei pe lună

Categoriile privilegiate includ:
 • persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, în urma afecțiunilor congenitale sau bolilor din copilărie;
 • persoanele cu dizabilități severe sau accentuate;
 • persoanele care suferă sau au suferit de careva boli de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 • persoanele cu dizabilități ca urmare a participării la conflictele armate din Transnistria sau Afganistan;
 • părinții sau soțul/soția decedatului sau dispărutului fără urmă, participant la conflictele armate din Transnistria sau Afganistan;
 • pensionarii — victime reabilitate ale represiunilor politice.
Angajații companiilor rezidente în IT Park nu pot beneficia de scutire, deoarece din salariul lor nu se reține impozitul pe venit. Cu alte cuvinte, salariul brut = salariul net. În schimb, angajatorul plătește un impozit unic de 7% pentru fiecare angajat.

Pe această temă: IT Park vs o companie moldovenească obișnuită: în ce constă diferența și care este mai bună?

Conform legii, nici zilierii nu pot pretinde la scutirea personală sau alte scutiri.

Scutirile pentru persoanele întreținute

Formular: declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venitPe lângă scutirea personală, angajatul are dreptul la scutire pentru persoanele aflate în întreținere, adică persoanele incapabile de muncă și dependente financiar.

Persoanele aflate în întreținere pot fi, indiferent de vârstă:
 • copiii;
 • copiii soțului/soției din altă căsătorie;
 • copiii adoptați;
 • copiii adoptați de soț/soție;
 • copiii adoptați de unul dintre soți înainte de înregistrarea căsătoriei;
 • copiii de la 14 la 18 ani, aflați sub tutelă sau curatelă;
 • părinții;
 • părinții soțului/soției;
 • părinții adoptivi;
 • frații și surorile cu dizabilități, dobândite în urma bolilor congenitale sau din copilărie.
Condiție importantă: pentru a fi recunoscut ca persoană întreținută, venitul înregistrat nu trebuie să depășească suma de 11 280 de lei pe an, sau 940 de lei pe lună. Venitul include salariul, dobânzile la depozite, bursele, pensiile; nu se iau în considerare ajutoarele de stat pentru persoanele cu dizabilități.

Cuantumul scutirii pentru persoanele aflate în întreținere este de 9000 de lei pe an, sau 750 de lei pe lună. Aceasta se acordă pentru fiecare persoană întreținută în parte (două persoane întreținute — scutirea este de 1500 de lei pe lună, trei — 2250 de lei pe lună, etc.). Scutirea pentru fiecare copil poate fi utilizată de ambii părinți.

Există o scutire majorată și pentru persoanele aflate în întreținere: 19 800 de lei pe an, sau 1 650 de lei pe lună. Aceasta se acordă dacă persoana întreținută: 
 • suferă de dizabilități din cauza bolilor congenitale sau din copilărie;
 • suferă de dizabilități severe și accentuate.

Scutirea pentru soț/soție


Acum câțiva ani, aproape orice contribuabil putea beneficia de scutire pentru soț/soție, dacă acesta/aceasta nu o folosește. Acum, această posibilitate există doar pentru cei care sunt căsătoriți cu o persoană din una dintre categoriile privilegiate menționate în prima parte a articolului.

Valoarea scutirii pentru soț/soție care face parte din categoria privilegiată este de 19 800 de lei pe an, sau 1650 de lei pe lună. Se poate beneficia de ea doar dacă însuși soțul/soția nu folosește scutirea personală. 

Exemple


Cum am menționat la începutul articolului, din cauza scutirii personale și a altor tipuri de scutiri, doi angajați cu același salariu brut pot primi salarii nete diferite.

Regulile de calcul sunt următoarele: din salariul brut se scad 9% pentru asigurarea medicală, apoi scutirea personală și alte tipuri de scutiri, și doar din restul sumei se calculează impozitul pe venit care este de 12%; revenim la salariul brut, iar acum scădem prețul asigurării medicale și impozitul pe venit calculat. Ce rămâne este salariul net.

Să calculăm salariul net pentru doi angajați cu același salariu brut de 10 000 de lei.

Primul angajat — un bărbat necăsătorit, care nu aparține categoriilor privilegiate și nu are persoane în întreținere. Astfel, el poate beneficia doar de scutirea personală:

Calculul salariului net cu aplicarea scutirii personale în Moldova

A doua angajată — o femeie căsătorită cu doi copii sănătoși de vârstă preșcolară. Pe lângă scutirea personală, ea are dreptul la scutire pentru persoanele aflate în întreținere, de care poate beneficia și soțul ei.
Calculul salariului net cu aplicarea scutirii personale și a scutirii pentru întreținerea copiilor în Moldova

Ce se întâmplă când se schimbă situația familială


Scutirile se acordă la locul de muncă, deci pentru a le primi, angajatul trebuie să depună o cerere angajatorului, atașând copii ale documentelor care confirmă dreptul său.

În cazul nașterii sau adopției unui copil, precum și dacă se produc alte schimbări (schimbarea numelui, a locului de rezidență etc.), este necesar să se depună o nouă cerere la angajator în termen de 10 zile de la producerea schimbării.

Scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare depunerii cererii.

Rezumat


Mai mulți angajați cu același salariu „brut” pot primi „net” diferit. Suma finală depinde de scutirile personale și a altor tipuri de scutiri de care beneficiază angajatul.

Scutirea este acea parte a salariului care nu este impozitată. Dreptul la scutirea personală îl au angajații al căror venit nu depășește 360 000 de lei pe an. Angajații din IT Park și zilierii nu au dreptul la scutirea personală.

Pe lângă scutirea personală, există scutiri pentru persoanele aflate în întreținere și pentru soț/soție, dacă acesta/aceasta aparține unei categorii privilegiate de cetățeni și nu folosește scutirea personală.

Valoarea scutirilor: 
Tipul de scutire Obișnuită Majorată
Personală 2250 de lei pe lună 2625 de lei pe lună
Persoană întreținută 750 de lei pe lună 1650 de lei pe lună
Soț/soție din categorie privilegiată 1650 de lei pe lună
În cazul oricăror schimbări care afectează cuantumul scutirilor acordate, angajatul trebuie să depună o cerere la angajator.
 

Articole asemănătoare