Înapoi

Adolescenții care lucrează: tot ce trebuie să știe părinții și angajatorii

10 Februarie, 2020 60266
Adolescenții care lucrează: tot ce trebuie să știe părinții și angajatorii

Mulți copii se maturizează devreme și se străduiesc să devină independenți din punct de vedere financiar, să ia decizii de sine stătător și să-și cheltuie banii câștigați. Cei mai independenți încep să caute locuri de muncă part-time: atât sezoniere, în perioada vacanțelor, cât și permanente, astfel încât să obțină un mic venit. Uneori această ambiție apare din cauza situației financiare dificile din familie, alteori este provocată de psihologia educației, dar în orice caz, legea nu interzice activitatea minorilor.

Cu toate acestea, înainte de a permite copilului să devină angajat, ar trebui să aflați toate subtilitățile legale pentru a nu-l pune în pericol și pentru a-l proteja de suprasolicitarea și încălcarea drepturilor sale de muncă.

Ce spune legea despre munca minorilor?


Activitatea adolescenților este reglementată de capitolul III din Codul Muncii al Republicii Moldova „Munca persoanelor în vârstă de până la 18 ani”. Este mic, de aceea îl vom include în articol.

 
Capitolul III
MUNCA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI

Articolul 253. Examenele medicale ale salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani


(1) Salariaţii în vârstă de până la 18 ani sunt angajaţi numai după ce au fost supuşi unui examen medical preventiv. Ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceştia vor fi supuşi examenului medical obligatoriu în fiecare an.
(2) Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.

Articolul 254. Norma de muncă a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani

(1) Pentru salariaţii în vârstă de până la 18 ani norma de muncă se stabileşte, pornindu-se de la normele generale de muncă, proporţional cu timpul de muncă redus stabilit pentru salariaţii respectivi.
(2) Salariaţilor în vârstă de până la 18 ani angajaţi după absolvirea gimnaziilor, liceelor, a şcolilor medii de cultură generală, a şcolilor profesionale polivalente şi a şcolilor de meserii, angajatorul le stabileşte norme de muncă reduse, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective şi cu contractul colectiv de muncă.

Articolul 255. Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani

(1) Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru ei.
(2) Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani, precum şi normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor şi sindicatelor.

Articolul 256. Interzicerea trimiterii în deplasare a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani

Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia salariaţilor din instituţiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizaţii cinematografice, teatrale şi concertistice, precum şi din cele ale sportivilor profesionişti.

Articolul 257. Garanţii suplimentare la concedierea salariaţilor în vârstă de până la 18 ani

Concedierea salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia cazului de lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectându-se condiţiile generale de concediere prevăzute de prezentul cod.Acestea sunt principalele dispoziții ale legii cu privire la munca minorilor. În plus, există un Decret al Guvernului care prevede lista profesiilor cu condiţii de muncă grele şi normelor de solicitare maximă, admise la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, despre care vom vorbi în continuare.

De la ce vârstă poți lucra oficial?

Înainte de a scrie acest articol, noi, desigur, am fost curioși să aflăm punctul de vedere al mass-media și al publicațiilor online. Nu există atât de multe informații actualizate pe net, dar unele articole ne-au surprins foarte mult. Mulți scriu că copiii pot lucra de la vârsta de 14 ani și au scris despre asta atât în 2009, cât și în 2018, uneori scriu și acum. Poate în alte țări e anume așa, dar în Republica Moldova copiilor de 14 ani le este interzis să lucreze. Trebuie doar să deschideți (din nou) Codul Muncii al RM, secțiunea despre Contractul individual de muncă (fără de care, după cum știți, munca este interzisă prin lege) și citiți articolul 46 și, anume, primele patru puncte.

 
Articolul 46. Părţile contractului individual de muncă

(1) Părţile contractului individual de muncă sunt salariatul şi angajatorul.
(2) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
(3) Persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională.
(4) Se interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de până la 15 ani, precum şi angajarea persoanelor private de instanţa de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în funcţiile şi activităţile respective.


În acest context, putem forma o concluzie simplă și corectă:

În Moldova poți munci minimum de la 15 ani, și asta doar cu acordul părinților.


Munca minorilor de obicei se împarte în: sezonieră și permanentă. Munca sezonieră (în timpul vacanței de vară), permite angajarea adolescenților de la vârsta de 15 ani.

Munca permanentă în afara școlii – în weekend sau zilnic după ore – permite angajarea adolescenților care au atins vârsta de 16 ani.

Munca informală a adolescenților


Oricât de mult pledăm pentru puritatea juridică și onestitate, nu putem ignora faptul că în republica noastră, până în ziua de azi, lumea continua să lucreze informal, inclusiv și adolescenții. Părinții, luând asupra sa toate consecințele, le pot permite să se angajeze neoficial și să lucreze temporar la niște „gunoaie” dar trebuie să înțeleagă două lucruri:
 1. În primul rând este ilegal. La prima verificare a angajatorului sau pur și simplu dacă un om al legii va trece pe alături și va vedea un adolescent de până la 15 ani care lucrează, părinții și angajatorul riscă amenzi și controale sociale.
 2. În al doilea rând, este periculos. Un angajator lipsit de scrupule care a angajat un adolescent fără contract de muncă poate să nu plătească salariul deloc sau să ofere o sumă minusculă. Tinerii sunt luați la lucru, se înțelege la un salariu prin cuvinte, sau în general li se promite „să nu fie jigniți”, iar la sfârșitul lunii sunt găsite o grămadă de motive pentru a nu plăti, fiind folosite amenzi și daune fictive care ar fi fost făcute angajatorului. Lucrând ilegal, e complicat să-ți aperi drepturile, iar infractorul ar putea să nu fie tras la răspundere. Complicat, dar nu imposibil. De aceea este nevoie de un contract individual de muncă care va proteja atât copiii, cât și adulții de astfel de probleme. Un contract de muncă se încheie doar de la vârsta de 15 ani.
 3. În al treilea rând, cel puțin nu este etic. Până la vârsta de 15 ani, copiii ar trebui să rămână copii, indiferent cât de mult își doresc ei să fie independenți și să câștige bani pe cont propriu. Experiența de muncă timpurie le poate dăuna psihicul și mai ales studiile.

Unde le este interzis adolescenților să lucreze?


În primul rând, să începem cu ceea ce „nu se poate”, astfel încât prin metoda excluderii să evidențiem ce „se poate”. Înainte de a enumera profesiile interzise, să vorbim despre timp.

Potrivit Codului Muncii al RM:
 • Minorii nu trebuie să muncească în zilele de odihnă și de sărbătoare.
 • În fiecare an de muncă, adolescentul are dreptul la concediu. În primul an, concediul este oferit după 6 luni de lucru, dacă minorul a activat în cadrul aceleiași întreprinderi.
 • Anual, persoanele cu vârsta de până la 18 ani sunt obligate să treacă controale medicale, iar costurile trebuie să fie acoperite de angajator.

Dacă ne referim la durata zilei de muncă, la vârsta de 15 ani ea nu trebuie să depășească 5 ore, iar la 16-18 ani se permite munca până la 7 ore pe zi. Astfel, la 15-16 ani sunt permise 24 de ore de muncă într-o săptămână, iar la 17-18 ani – 35 de ore.

Persoanelor sub 18 ani le este interzis să aibă o profesie care implică sarcini complexe și responsabilitate personală (în caz de eșec), dacă munca durează mult timp, vor fi afectate negativ studiile, minorul va avea nevoie de timp pentru a-și recupera puterile, dăunează sănătății fizice și mentale, implică consecințe negative în formarea personalității.

Adolescenților le este interzis să lucreze în condiții de muncă dăunătoare (zgomot, vibrații, radiații electromagnetice, ultraviolete, infraroșii și radioactive, etc.), precum și după specialități legate de utilizarea echipamentelor sau instrumentelor periculoase; de ridicarea și transportarea greutăților; de producerea, vânzarea și transportarea băuturilor alcoolice, produse din tutun, stupefiante și medicamente toxice; le este interzis să fie implicați în lucrări subterane, în industrie, construcții și producție de tutun; de asemenea  sunt interzise turele de noapte.

Hotărârea Guvernului nr. 514 din 7 iulie 2014 cu privire la „aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor” prevede lucrările interzise pentru adolescenții, fiind menționate greutățile pe care ai pot să le ridice și să le transporteze. Există multe specialități interzise, printre acestea:
 • Pirotehnician;
 • Muncitor la îngrijirea animalelor sălbatice;
 • Călcător;
 • Preparator soluții de spălat;
 • Storcător lenjerie la centrifugă;
 • Aparatist la degresare;
 • Curățitor, curățarea cu dizolvanți;
 • Curățitor pete, uscător, vopsitor;
 • Lucrător la aerodrom;
 • Multe funcții în domeniul transportului auto și gospodăria rutieră: mașinist, vulcanizator etc.;
 • Specialități din domeniul transportului feroviar.

În același timp, unele dintre aceste funcții pot fi admise în cazul studenților din colegii, școli profesionale precum și celor care efectuează practica sau instruirea, dacă sunt respectate cerințele privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, iar durata muncii nu depășește 4 ore pe zi.

În plus, pe baza unor motive legale și morale:

Adolescenților li se interzice să lucreze în cazinouri, cluburi de noapte și, de asemenea, li se interzice să activeze în calitate de casieri și vânzători, în special dacă e vorba despre tutun și alcool.


Apropo, un detaliu interesant despre cazinou: vârsta minimă a jucătorilor este de 21 de ani, respectiv, vârsta angajaților nu poate fi mai mică.

Un alt fapt important:

Chiar și cu acordul părinților, adolescenții nu trebuie angajați în organizații religioase.

Care joburi sunt potrivite pentru adolescenți?


Pentru a întocmi o listă de exemple, vom apela la studiul Centrului Național de Prevenire a Violenței asupra Copiilor care ne-a ajutat să creăm o broșură cu opțiuni de angajare pentru persoanele sub 18 ani. Conform acestui studiu, cele mai frecvente opțiuni de lucru pentru adolescenți sunt:
 1. Promotor (distribuitor de pliante, promotor de degustare);
 2. Poștaș;
 3. Operator la telefon sau în call-center;
 4. Chelner (într-o cafenea unde nu vând alcool);
 5. Animator;
 6. Autor de texte (copywriter, jurnalist);
 7. Muncitor agricol (recoltare);
 8. Merchandiser (organizator de produse pe rafturile magazinelor);
 9. Curier;
 10. Consultant în magazin (de haine, de exemplu).

Trebuie înțeles faptul că a găsi un loc de muncă pentru un adolescent nu este atât de simplu. De exemplu, pe Piața Muncii nu sunt posturi vacante oficiale pentru minori, deoarece de multe ori angajatorii nu doresc să angajeze un muncitor sezonier: angajatorul are mai multe probleme cu documentația, decât beneficii. Cu toate acestea, majoritatea au o atitudine neutră față de adolescenții care vor să lucreze. Pe site-ul Rabota.md există rubrica Joburi pentru studenți, part-time, Muncă sezonieră, Stagiere, unde apar adesea anunțuri de angajare a persoanelor de orice vârstă.

Un astfel de serviciu nu se va găsi singur, nu așteptați să cadă din pod. Trebuie să o căutați singuri. Și, în același timp, trebuie să fiți atenți să nu nimeriți în capcane.

Pentru angajatori: cum să angajezi un adolescent la lucru fără a încălca legea?


Angajarea unui adolescent se face în același mod ca în cazul unui adult, respectând anumite reguli. Nu este nimic complicat.

1. Obțineți un pachet complet de documente de la un adolescent


Solicitantul poate încheia un contract individual de muncă de la 15 ani, cu acordul unuia dintre părinți și autoritatea tutelară. De la vârsta de 16 ani, un copil se poate angaja independent. Nu este necesar acordul părinților.

2. Înregistrați angajatul


Dacă adolescentul nu are încă o carte de muncă, întrucât este angajat pentru prima dată, angajatorul o întocmește pentru el. În 2019, cărțile de muncă au fost anulate, dar angajatorul  înregistrează angajatul la Fondul Național de Asigurări Sociale.

3. Urmăriți timpul de muncă al angajatului


Ziua de lucru a unui adolescent de 15 ani poate dura până la 5 ore pe zi, minorii pot lucra numai după ce au terminat școala și nu mai mult de 24 (36) ore pe săptămână. Stabiliți un program de lucru adecvat vârstei pe care o are.

4. Negociați salariul


Salariul pentru un adolescent nu poate fi mai mic decât salariul regional. În plus, lucrătorii în aceeași poziție nu pot primi salarii diferite. De exemplu, dacă aveți doi curieri, unul dintre ei fiind adolescent, iar celălalt adult, amândoi ar trebui să primească la fel. Dar munca adolescentului poate fi achitată aparte sau după orele lucrate, achitând astfel timpul efectiv lucrat sau sarcina îndeplinită fără a vă orienta asupra salariului minim regional.

5. Organizați un briefing privind securitatea în muncă


Acestea sunt regulile de bază de securitate, igienă, muncă și odihnă pentru fiecare angajat. Pentru adolescenți, informarea în acest sens este extrem de necesară: discutați situațiile de urgență, informați-le despre regulile și procedurile tehnice, astfel încât, în cazul unei inspecții, să nu vă fie frică de amenzi și avertizări, precum și să facilități activitatea adolescentului.

6. Povestiți despre disciplina muncii


Adulții deja înțeleg bine cum se întâmplă totul, spre deosebire de adolescenți. Trebuie să le explicați de ce nu ar trebui să întârzie, să chiulească și să lipsească mult timp de la muncă, precum și despre consecințele pe care le poate avea acest lucru. Spuneți-le cum să scrie o cerere pentru concediu și înțelegeți-vă cine va fi persoana pe care adolescentul trebuie să o anunțe în cazul în care se va îmbolnăvi și nu va putea veni la serviciu. Luați, de asemenea, contactele părinților, pentru orice caz.

7. Organizați o examinare medicală

Înainte de a începe munca, fiecare minor trebuie să fie supus unui control medical, uneori acest serviciu este contra plată și este plătit de angajator. Povestiți-le despre dreptul muncii. Angajații cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani au exact aceleași drepturi ca și angajații adulți: dreptul la concediu, pauze și weekenduri, etc. Pentru a face prima experiență de muncă a minorului utilă și plăcută, spuneți-i despre toate drepturile sale în muncă.

Documentele necesare pentru angajarea adolescenților


Pe lângă faptul că adolescenții până la vârsta de 16 ani au nevoie de permisiunea scrisă a unuia dintre părinți și acordul autorităților de tutelă, adolescenții trebuie să asigure:
 • Certificatul de naștere și o copie a buletinului unuia dintre părinți;
 • un certificat de la școală cu orarul orelor;
 • certificat de studii gimnaziale (dacă este);
 • certificatul în urma controlului medical preliminar.

Latura psihologică a problemei


Autorii studiului Centrului Național pentru Prevenirea Violenței împotriva Copiilor care au publicat profesiile admisibile pentru adolescenți, menționate mai sus, îndeamnă adolescenții care au decis să obțină un loc de muncă să rețină câteva momente:
 1. Chiar dacă doriți cu adevărat să lucrați, în niciun caz nu trebuie să neglijați școala și pregătirea temelor pentru acasă.
 2. Trebuie să lucrați numai după ore, în weekend și în vacanță.
 3. Trebuie să alegeți jobul care vă place și se potrivește caracterului și intereselor personale.
 4. Dacă după ceva timp înțelegeți că atmosfera din echipă sau condițiile de muncă sunt negative, trebuie să căutați un alt loc de muncă.
 5. Și numaidecât trebuie să lăsați timp liber pentru relaxare și distracție!

Mulți psihologi apreciază pozitiv decizia părinților de a tolera dorința copilului de a căuta un loc de muncă. Dar, desigur, numai în cazul în care copilul este deja pregătit pentru asta: mental și fizic. Munca dezvoltă responsabilitate, perseverență, răbdare, dragoste pentru ceea ce faci și autoaprecierea.

Puteți începe de la puțin: de la plimbarea câinilor vecinilor, ajutorul casnic,  sarcini simple care vor obișnui treptat copilul cu munca. De asemenea, nu trebuie să ignorați hobby-urile copilului. Aruncați o privire mai atentă asupra modului în care copilul desenează, scrie sau lucrează cu calculatorul – poate aveți sub nas un viitor designer, scriitor sau programator.

Articole asemănătoare