Înapoi

Polița de asigurare medicală: de ce avem nevoie de ea și de ce este obligatorie

23 August, 2021 11110
Polița de asigurare medicală: de ce avem nevoie de ea și de ce este obligatorie

Cu toții cunoaștem că în Republica Moldova fiecare cetățean trebuie să dispună de asigurare obligatorie de asistență medicală. Cu toții știm că aceasta ne oferă ceva, dar ce anume, nu cunosc toți. Despre unele avantaje ale poliței de asigurare noi am aflat abia astăzi.

Vă povestim.

Cât costă asigurarea obligatorie de asistență medicală și de ce este ogligatorie?


Deja al treilea an consecutiv (din 2018) prețul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) este de 4.056 de lei anual.  Este un preț destul de mare, dar dacă achiți asigurarea până pe 31 martie, poți obține o reducere de 50% (iar dacă activezi în domeniul agriculturii, atunci de 75%).

Fondatorii unor întreprinderi individuale, proprietarii și chiriașii, precum și alte categorii de lucrători (cu excepția bugetarilor) beneficiază, de asemenea, de o reducere de 50% și trebuie să plătească 2.028 de lei.

Am dori o reducere de 100%, veți spune, dar noi vă vom spune că e posibil și așa.

Unele categorii de cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova, asigurați de stat sau de angajatori, pot obține gratuit polița de asigurare obligatorie de asistență medicală:
 1. Copiii de până la 18 ani;
 2. Elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţământ la nivelurile 3–8, conform art. 12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;
 3. Lucrători angajați oficial;
 4. Gravidele, parturientele și lăuzele;
 5. Persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;
 6. Pensionari;
 7. Șomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
 8. Persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 9. Părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani;
 10. Persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
 11. Beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia;
 12. Donator de organe în viaţă.

Anumite categorii de cetățeni sunt obligați să se asigure independent și să cumpere singuri polița. Este vorba despre persoanele neangajate care fac parte din următoarele categorii:
 • proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;
 • fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau pensionarilor;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;
 • mediatorii;
 • notarii, avocaţii care dețin licență;
 • executorii judecătoreşti;
 • străinii (categoria cetățenilor străini obligați să cumpere polița de asigurare medicală este reglementată de articolul 9 din Legea privind asigurarea obligatorie de asistență medicală).

De asemenea, este vorba și despre toate persoanele care nu aparțin categoriilor menționate și nu sunt asigurate de Guvern, conform aliniatului 4 al art. 4 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Polița de asigurare poate fi achitată la poștă, prin terminal, la birourile Companiei Naționale de Asigurări Medicale sau online pe site-ul MPay.

Ce va fi dacă nu vei cumpăra polița de asigurare medicală?


Pentru neplata primei de asigurare obligatorie de asistență medicală la timp, asiguratul plăteşte o penalitate, calculată în conformitate cu legislaţia, pentru perioada care începe după scadenţa primei de asigurare şi se încheie în ziua plăţii efective a acesteia. Statutul AOAM va fi activat în decurs de 7 zile după achitare.

Dacă persoana neasigurată nu a achiziționat polița înainte de 2 aprilie (anual), Agenția teritorială CNAM va trimite o scrisoare la adresa de domiciliu atenționând despre asigurarea medicală. Ignorarea scrisorii presupune o adresare în instant și plata ulterioară a costului integral al poliției, o amendă de 50 de unități convenționale, iar pentru fiecare zi de întârziere neasiguratul va fi amendat cu 0,1% din costul poliței.

Dacă persoana neasigurată se află în străinătate mai mult de 183 de zile, la întoarcere, este obligată să achite costul integral, dar fără a fi penalizată, statutul de asigurare fiindu-i activat în prima zi după plată.

Lipsa poliței de asigurare este o infracțiune administrativă. Persoanele care, din orice motiv, nu au achiziționat polița de aigurare medicală, nu sunt amenințate cu o amendă de 1 mie de lei, ci li se poate refuza furnizarea serviciilor medicale.

De ce este obligatoriu?


Această întrebare arzătoare îi îngrijorează pe mulți cetățeni. De ce trebuie să cumpărăm polița de asigurare medicală dacă, după părerea noastră, nu avem nevoie de ea?

Haideți să ne clarificăm.

Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală (dobânzi la venit și plăți fixe pentru polițe), împreună cu banii de la bugetul de stat, sunt colectate în fonduri de asigurări obligatorii de sănătate.

97% din acest fond sunt alocate pentru serviciile medicale plătite de CNAM instituțiilor medicale publice și private. 3% sunt destinate imunizării, screeningului, dezvoltării și modernizării furnizorilor de servicii medicale și de asemenea gestionării fondurilor de asigurări obligatorii de sănătate.

Cu alte cuvinte, împreună cu statul, noi consolidăm medicina în țară. În plus, avem dreptul  să folosim o gamă largă de servicii medicale (aproximativ 188 de proceduri și beneficii). Da, nu putem renunța la acest drept, chiar dacă avem în spate o armată de medici privați și o ambulanță personală. În primul rând, asta-i legea, iar în al doilea rând, în acest caz legea reiese din etică.

Medicina poate fi complet gratuită numai într-o utopie. Sistemul de asigurări obligatorii de sănătate este practivat în multe țări. Totul se bazează pe principiul „solidarității publice” – atunci când bogații plătesc pentru cei săraci, cei sănătoși pentru cei bolnavi. Asigurarea medicală obligatorie se bazează pe stabilitatea sursei financiare a asistenței medicale în detrimentul unei contribuții vizate. Asigurarea medicală obligatorie permite fiecăruia să aibă acces la medicină, la diverse servicii medicale vitale gratuite precum și prețuri stabile pentru serviciile medicale plătite.

În SUA, de exemplu, nu există un sistem de asigurare medicală obligatorie. Iată un extras din Wikipedia:

 
În Statele Unite ale Americii nu există o asigurare obligatorie de sănătate. Cheltuielile pentru serviciile medicale sunt suportate de fiecare persoană în parte. În 2008, din 300 de milioane de cetățeni, 47 de milioane nu aveau nicio asigurare de sănătate și nu aveau acces la îngrijiri medicale calificate, alții 50 de milioane erau asigurați la minimum ceea ce nu le permitea să beneficieze de medicamente scumpe și intevenții chirurgicale complicate.  În perioada 2000-2008, costul asigurărilor a crescut de 3,7 ori mai rapid decât salariul mediu.
...
Drept urmare, vătămările grave sau bolile pot submina grav bugetul familiei. Jumătate dintre cazurile de falimentare a cetățenilor americani reprezintă facturile medicale.


Judecați singuri, iar noi deocamdată vă vom spune ce beneficii pot avea cetățenii moldoveni asigurați.

Ce primesc deținătorii unei polițe de asigurare medicală obligatorie?


Destul de multe, pentru a simți diferența dintre a avea poliță și lipsa ei.
 • Posibilitatea de a beneficia de îngrijiri primare, ambulatorii (inclusiv îngrijiri dentare specializate), spitalicești și paliative la domiciliu;
 • Posibilitatea de a fi internat în spital gratuit (până la 3 săptămâni), de a face teste, de fi supus unor proceduri acoperite de asigurare, precum și de a fi transferat la altă instituție medicală dacă cea anterioară nu este dotată pentru o anumită examinar;
 • Consultarea gratuită a unui medic de familie și cea a specialiștilor din cadrul policlinicii;
 • Examinări preventive gratuite pentru depistarea bolilor cardiovasculare, depistarea precoce a prediabetiului și a diabetului zaharat, a bolilor gastrointestinale;
 • Diagnosticare gratuită a afecțiunilor precanceroase ale sânului și colului uterin, cancer de prostată, tumori colorectale;
 • Serie de investigări speciale de înaltă tehnologie de care puteți beneficia în urma unei „îndreptări” de la medicul de familie;
 • Serie de medicamente compensate, furnizate gratuit și prescrise de medicul de familie, psihiatri, neuropatologi și endocrinologi.

Desigur, în toate cazurile există excepții. Dar dacă vi se cere să plătiți pentru servicii gratuite,  nu este de vină polița de asigurare cumpărată, ci persoanele care își depășesc autoritatea. În acest caz, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită cetățenilor să raporteze prin telefon încălcările comise de medici, inclusiv cazurile de corupție:

022-72-10-10

Concluzii și întrebări frecvente

Încă puțină informație, la final.

Cum aflăm dacă deținem sau nu poliță de asigurare medicală?


Prin acest link, pe site-ul CNAM, indicând IDNP putem verifica dacă suntem asigurați sau nu. Tot acolo putem verifica la ce medic de familie suntem înregistrați.
 

Este necesară polița de asigurare pe suport de hârtie?


Dacă ați primit polița gratis și ați pierdut-o demult – nu vă faceți griji. Din 2019, polița emisă pe suport de hârtie nu mai este necesară, toată informația este accesibilă online doar prin IDNP. Atunci când vă adresați la medicul de familie sau la farmacist, e suficient să aveți buletinul de identitate.

De ce nu ați scris despre faptul că polița permite să chemăm ambulanța gratis?


Părerea despre faptul că fără poliță nu putem solicita asistență medicală de urgență este una greșită.  Asistența medicală de urgență este gratuită pentru toți, indiferent de statutul AOAM. Acest lucru este achitat din Fond, iar dacă vi se refuză chemarea, să ltiți că nu e din cauza lipse poliței de asigurare. Pur și simplu cineva nu are mustrări de conștiință. Sunați la 022-72-10-10.
 

La cine mă pot adresa dacă am nevoie de mai multe informații?


Dacă mai aveți întrebări despre asigurarea de sănătate, puteți primi sfaturi la următoarele numere de telefon:

022 22 31 66
022 20 02 40
0 800 99999


Articole asemănătoare