Înapoi

Tot ce trebuie să știți despre călătoriile de afaceri

06 Septembrie, 2021 8008
Tot ce trebuie să știți despre călătoriile de afaceri

Toată lumea știe ce este o călătorie de afaceri. Se referă la momentul în care un angajat este trimis să lucreze undeva departe: într-un alt birou, oraș sau chiar țară. Uneori pentru o săptămână, iar uneori pentru o perioadă de timp mai îndelungată. Totuși puțini oameni cunosc detalii precum: plata chletuielilor de călătorie, interzicerea detașării anumitor categorii de angajați, rambursarea cheltuielilor etc.

Vă spunem noi.

Care este diferența dintre o călătorie de afaceri și o detașare?


Există două concepții în Codul Muncii al Republicii Moldova: călătorie de afaceri și detașare. Lumea obișnuiește să numească ambele concepte drept „călătorie de afaceri” (unii nici nu au auzit despre detașare), dar există o diferență între aceste două noțiuni și e semnificativă.
 1. Călătoria de afaceri. Un angajat poate fi trimis într-o călătorie de afaceri pentru o perioadă ce nu depășește 60 de zile calendaristice (perioada poate fi prelungită până la un an calendaristic numai cu acordul scris al angajatului).
 2. Detașare. Așa este numit transferul unui angajat la un alt loc de muncă departe de cel principal din cadrul aceleiași companii sau în baza unui acord între companii. Detașarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioadă de cel mult un an (dacă este necesar termenul poate fi prelungit prin acordul părților, până la un an, dacă altceva nu este prevăzut în articolul 302 din Codul Muncii).

Cu alte cuvinte: o călătorie de afaceri este atunci când părăsiți locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp pentru a vă îndeplini responsabilitățile în altă parte, iar detașarea este atunci când pregătiți valiza și vă mutați în altă parte pe o perioadă îndelungată. Călătoria de afaceri sau detașarea diferă de un simplu transfer la un alt loc de muncă prin faptul că vă păstrați jobul anterior și cu siguranță veți reveni la acesta. În plus, nu puteți fi concediat.

Demiterea unui angajat în perioada detașării sale este permisă numai în cazul lichidării întreprinderii.


Despre călătoriile de afaceri vom vorbi în continuare, dar pentru moment, haideți să vedem care este principalul lucru pe care trebuie să-l știți despre detașare.

Detașare – cum se plătește și ce se datorează angajatului

 
Articolul 71. Detaşarea
 (1) Detaşarea poate fi dispusă numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioadă de cel mult un an şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată.
(2) În caz de necesitate, perioada detaşării poate fi prelungită, prin acordul părţilor, cu încă cel mult un an.
(3) Pentru unele categorii de salariaţi (art.302) , detaşarea poate fi dispusă pe o durată mai mare decât cea indicată la alin.(1).
Articolul 302. 
(1) Persoanele angajate în funcţii diplomatice, administrativ-tehnice sau de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sînt detaşate, prin transfer, respectiv, în funcţii diplomatice sau consulare, administrativ-tehnice sau de serviciu la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
(4) Salariatul detaşat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport şi a celor de cazare, precum şi la o indemnizaţie specială în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv şi/sau cu cel individual de muncă.
(5) Prin detaşare se poate modifica şi specificul muncii, dar numai cu acordul scris al salariatului.


Cum este plătită munca în cazul detașării?
 
Articolul 72. Salarizarea în caz de detaşare
(1) Salarizarea, în caz de detaşare, va fi efectuată de unitatea la care va lucra salariatul. În cazul în care aceasta se află în imposibilitate de plată, obligaţia de retribuire a muncii prestate revine unităţii care a dispus detaşarea cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat salariatul
(2) Dacă, la noul loc de muncă, condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detaşarea, salariatului i se vor aplica condiţiile mai favorabile.
 

Alocația zilnică pentru detașare este reglementată de Anexa nr. 2 la Regulamentul privind detașarea sclavilor. Documentul complet poate fi vizualizat pe acest link, iar mai jos sunt datele de bază.
 

NORMELE DIURNELOR ŞI PLAFOANELE DE CAZARE PE CATEGORII A PERSOANELOR DELEGATE
(Moldova)
Localul Moneda Normele de de diurne Plafoane-limită de cazare
    I II A B
Mun.Chişinău lei 130 130 405 1000
Mun.Bălţi, Tiraspol lei 120 120 380 600
Alte municipii şi oraşe lei 100 100 300 550
Localităţile rurale lei 100 100 250 270
 
Alte ţări 
Rusia (Moscova și Sankt Petersburg) euro 40 50 220 250
Ucraina euro 35 40 140 150
Azerbaidjan euro 30 40 200 230
Belarus euro 30 40 120 150
Armenia euro 30 40 90 100
Kazahstan euro 35 40 130 160
Bulgaria euro 35 45 160 180
Canada dolari SUA 50 70 150 180
China dolari SUA 30 40 120 150
Cehia euro 40 50 160 180
Germania euro 45 55 160 180
Marea Britanie euro 50 60 200 220
SUA dolari SUA 80 90 250 300

Conform paragrafului 26 din secțiunea IX „Plata indemnizației zilnice” din regulamentul menționat anterior, atunci când un angajat este detașat în două sau mai multe țări, indemnizația zilnică pentru mutarea dintr-o țară în alta se plătește în cuantum de 50 la sută în valută și în conformitate cu rata de cost maximă stabilită pentru fiecare țară.

Indemnizația zilnică nu va fi plătită pentru întârzierea în tranzit fără motive întemeiate, iar cheltuielile de cazare nu vor fi rambursate.


Călătoria de afaceri – cum, ce, pentru ce?


Capitolul II din Codul Muncii al Republicii Moldova prevede garanții speciale și compensații pentru lucrătorii trimiși într-o călătorie de afaceri și care se mută la muncă într-o altă localitate.

După cum știm deja, o călătorie de afaceri înseamnă trimiterea unui angajat conform ordinului angajatorului pentru o anumită perioadă de timp pentru a îndeplini sarcini de muncă în afara locului de muncă permanent. De știut este faptul că  călătoriile angajaților care au un job mobil ce presupune deplasări, precum și cele geodezice și topografice, nu sunt recunoscute drept călătorii de afaceri. Acest lucru este valabil în cazul în care angajatorul și-a asigurat angajații cu transport de serviciu, în caz contrar aceste călătorii sunt întocmite drept de afaceri.

Care sunt garanțiile angajatului care a fost trimis într-o călătorie de afaceri?


În primul rând - păstrarea locului de muncă și a salariului, iar în al doilea rând - rambursarea cheltuielilor legate de călătoria de afaceri:
 1. Cheltuieli pentru transport dus-întors;
 2. Cheltuieli pentru închirierea locuinței;
 3. Indemnizație zilnică pentru alimente, servicii, deplasări etc;
 4. Alte chletuieli legate de călătoria de afaceri.

În cazul în care un angajat se mută într-o altă regiune, angajatorul este obligat să ramburseze:
 • Cheltuielile de mutare ale angajatului însuși;
 • Cheltuielile de mutare ale membrilor familiei sale, dacă se mută împreună cu angajatul;
 • Cheltuieli pentru transportarea lucrurilor, dacă nu i-a fost asigurat transport de serviciu;
 • Cheltuieli pentru aranjarea într-un nou loc de reședință.

Pentru rambursarea a orice costuri, Guvernul a stabilit sume minime pe care un angajator trebuie să le respecte. Acestea sunt reglementate de Regulamentul privind delegarea salariaților entităților din Republica Moldova.

De reținut este faptul că pentru rambursarea cheltuielilor angajatul trebuie să păstreze toate facturile și bonurile de plată.


Alte cheltuieli ce țin de călătoriile de afaceri prevăzute în Regulamentul Guvernului, supuse rambursării:
 • obţinerea vizei, precum şi a vizei de reşedinţă în paşaport şi alte taxe aferente obţinerii acestora;
 • comisioanele şi taxele bancare pentru schimbarea valutei străine, la utilizarea cardului bancar sau a cecului de numerar în bancă în moneda corespunzătoare;
 • telefaxuri, internet, convorbiri interurbane de serviciu cu entitatea care l-a delegat sau cu alte entităţi, ce ţin de scopul delegării şi care se compensează conform ordinului conducătorului;
 • asigurarea medicală obligatorie în străinătate;
 • taxele rutiere şi alte cheltuieli specifice la plecarea salariatului cu transportul auto, care nu este de uz public;
 • transportul bagajelor;
 • spezele pentru asistenţa medicală în condiţiile şi în cazurile stabilite de Ministerul Sănătăţii, cum ar fi vaccinarea şi procurarea medicamentelor specifice ţărilor şi localităţilor cu o climă greu de suportat, spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale, în caz de necesitate acută (pentru zilele de spitalizare diurna nu se acordă);
 • cheltuielile în legătură cu decesul salariatului în străinătate şi transportarea lui în patrie.

În cazul incapacităţii temporare de muncă a persoanei delegate, acesteia i se restituie, pe principii generale, cheltuielile pentru locaţiune (în afara cazurilor în care se află în staţionar la tratament) şi i se plătesc diurnele pe întreaga perioadă de timp până când, conform stării sănătăţii, poate intra în exerciţiul funcţiilor sau poate reveni la locul permanent de trai, dar nu mai mult de două luni.

Cine nu poate fi trimis într-o călătorie de afaceri?


Legea, bineînțeles, prevede categoriile de cetățeni care nu pot fi trimiși într-o călătorie de afaceri. Acest fapt este reglementat de articolul 249 și 256 din Codul Muncii al Republicii Moldova.
 
 Articolul 249. Limitarea trimiterii în deplasare
            (1) Nu se admite trimiterea în deplasare în interes de serviciu a persoanelor cărora deplasarea le este contraindicată conform certificatului medical.
            (2) Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, femeile gravide, părinţii singuri care au copii în vârstă de până la 14 ani, salariaţii care au copii în vârstă de până la 4 ani sau copii cu dizabilităţi, persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului, prevăzute la art.126 şi 127 alin.(2), cu munca, precum şi salariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot fi trimişi în deplasare numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza plecarea în deplasare.
Articolul 256. Interzicerea trimiterii în deplasare a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani
            Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, cu excepţia salariaţilor din instituţiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizaţii cinematografice, teatrale şi concertistice, precum şi din cele ale sportivilor profesionişti.
 

Călătoria de afacere poate fi combinată cu vacanța?


Este o întrebare care îi interesează pe mulți care au fost vreodată într-o călătorie de afaceri în afara țării.  Într-un mediu nou, mereu ești tentat să te distrezi și să te plimbi. Cineva, în secret de la superiori, vizitează obiective turistice și merge în excursii, iar cineva visează să se întoarcă altă dată într-o vacanță.

Dar iată ce trebuie să știți:

Termenul unei călătorii de afaceri este stabilit în zile calendaristice. În același timp, angajații delegați sunt supuși orelor de lucru și de odihnă oferite de întreprinderea către care au fost trimiși.

La întoarcerea dintr-o călătorie de afaceri, nu sunt oferite alte zile de odihnă pentru a înlocui cele neutilizate în timpul călătoriei. Dacă angajatul este trimis special la muncă în weekend sau de sărbători, compensarea orelor de muncă are loc conform legii. În cazurile în care, din ordinul administrației, un angajat pleacă într-o călătorie de afaceri într-o zi liberă, acesta o va primi în modul prescris la întoarcere. Problema venirii la serviciu în ziua plecării într-o călătorie de afaceri sau în ziua sosirii din călătorie este decisă de comun acord cu administrația.

E clar că toți suntem ființe vii și nu suntem obligați să muncim 24 de ore. Sunteți liberi să faceți orice doriți în timpul liber, dar rețineți care sunt cheltuielile rambursate de întreprindere conform legii și care sunt pe umerii dvs. Angajatorul plătește „diurna” în afara salariului de bază. Aceasta este o sumă fixă care diferă în funcție de țara în care mergeți. Aceste alocații sunt îndreptate spre existența confortabilă a angajatului (de exemplu, mâncare).

Asta e tot ce trebuie să știți despre călătoriile de afaceri.

Articole asemănătoare