Înapoi

Contractul individual VS cel colectiv de muncă: deosebiri și trăsături specifice

27 Septembrie, 2021 9446
Contractul individual VS cel colectiv de muncă: deosebiri și trăsături specifice

Despre contractul individual de muncă, cu siguranță, știți, dar despre contractul colectiv de muncă nu toți cunosc. E necesar să cunoaștem  deosebirea dintre ele, întrucât  aceste documente reglementează diferit procesul de muncă și identifică drepturile și obligațiile părților, la fel, diferit.

Ce este contractul individual de muncă?


Contractului individual de muncă îi este dedicat tot Titlul III din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariul. 

Parametrii cheie ai contractului individual de muncă:
 1. Indicarea funcției persoanei angajate;
 2. Determinarea orelor de lucru și a pauzelor;
 3. Determinarea duratei contractului;
 4. Condițiile de plată și mărimea salariilor.

Și (opțional) condiții suplimentare:
 • Stagiere;
 • Responsabilitatea față de secretul comercial;
 • Reglementarea răspunderii materiale;
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și/sau creșterea salariilor.

E logic cuvânt principal să fie „individual”, adică una dintre părți reprezintă angajatorul, iar cealaltă – un singur angajat.

Ce este contractul colectiv de muncă?


Contractul colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator de către reprezentanţii acestora. Acesta este reglementat de Capitolul V din Codul Muncii al Republicii Moldova.

De regulă, contractele colective de muncă sunt întocmite  în întreprinderile mari cu un număr mare de angajați sau sucursale. Rar poți întâlni un astfel de document în cazul unei afaceri mici.

Contractul colectiv de muncă poate fi încheiat după constituirea comisiei, care include atât reprezentanți ai angajatorului, cât și reprezentanți ai angajaților (sindicate sau angajați nominalizați special).

Adoptarea contractului se desfășoară în cadrul negocierilor colective, în procesul de analiză a problemelor în cadrul comisiei.

Contractul colectiv de muncă, pe lângă informațiile prevăzute de Codul Muncii, mai poate include unele avantaje și privilegii care nu sunt reglementate de legislația corespunzătoare:
 • Bonusuri oferite angajaților cu ocazia aniversării întreprinderii, pensionării sau cu ocazia nașterii copiilor;
 • Plata integrală sau parțială a meselor;
 • Posibilitatea de a vizita sanatorii specializate din contul întreprinderii.

Prin ce se deosebește un contract individual de muncă de cel colectiv?


Contractul individual de muncă se încheie cu fiecare angajat în mod individual, cel colectiv – cu toți lucrătorii simultan. 
 • Cel individual de obicei nu are termen, iar cel colectiv este încheiat pentru o perioadă determinată de comisie și nu poate fi mai mică de un an.
 • La încheierea unui contract individual de muncă, angajatorul folosește un formular unificat care este utilizat (eventual cu unele ajustări minore) pentru toți angajații întreprinderii. În procesul de elaborare a contractelor colective se iau în considerare particularitățile funcționării unei anumite întreprinderi, nivelul stabilității sale financiare la momentul întocmirii documentului și o serie de alți factori care pot avea impact semnificativ asupra interacțiunii dintre angajați și angajator.
 • Contractul colectiv de muncă rămâne valabil în cazul unor modificări în activitatea întreprinderii: schimbarea numelui, încetarea contractului individual cu șeful întreprinderii, reorganizarea, lichidarea sau schimbarea tipului de proprietate / proprietar.
 • Modificarea unui contract de muncă deja semnat poate fi realizată după ce toate ajustările au fost convenite cu angajatul; pentru a modifica prevederile contractului colectiv, este necesară reluarea negocierilor colective în aprobarea deciziei de a face modificările necesare.

Concluzie


Indiferent de mărimea întreprinderii, angajatorul trebuie să încheie un contract de muncă cu angajatul. Atât cele individuale, cât și cele colective au propriile avantaje și, în același timp,  similitudini. Nu întotdeauna este posibil să alegeți ce fel de contract să încheiați, dar nu e nimic grav în semnarea unui contract colectiv împreună cu unul individual de muncă.

Articole asemănătoare