Înapoi

De ce sunt concediați angajații în Moldova. Ce consecințe urmează?

14 Aprilie, 2022 16829
De ce sunt concediați angajații în Moldova. Ce consecințe urmează?

Toată lumea a auzit expresia "a fost demis în baza articolului ...", dar știe oare toată lumea ce ar însemna această frază? Astăzi vom analiza greșelile sau încălcările pentru care ar putea fi concediat un angajat și ce trebuie de făcut în astfel de cazuri.

Cum poți fi demis în baza articolului?


Articolul 86 "Concedierea", din Codul Muncii al Republicii Moldova, enumeră 25 de motive pentru care un angajator poate rezilia un contract individual de muncă (atât pe durată determinată, cât și pe durată nedeterminată) din proprie inițiativă.

Dacă excludem din articolul 86 motivele care nu depind de comportamentul și conștiința salariatului (pe ele le vom menționa separat), atunci lista motivelor pentru care un angajat poate „zbura de la lucru” sunt următoarele:
 1. A obținut un rezultat nesatisfăcător în perioada de probă (punctul a);
 2. Nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical (punctul d);
 3. Nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente (punctul e);
 4. A încălcat repetat, pe parcursul unui an (!), obligaţiile de muncă, pentru care, anterior, a fost sancționat disciplinar (punctul g);
 5. A absentat fără motive întemeiate de la lucru timp mai mult de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă (punctul h);
 6. S-a prezentat la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice (punctul i), constatată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor (potrivit punctului k, art. 76 din Codul Muncii al RM);
 7. A săvârșit o contravenție sau o infracțiune contra patrimoniului unității, ceea ce trebuie stabilită prin hotărârea instanţei de judecată (punctul j);
 8. A comis acțiuni culpabile care au servit drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului, salariatul fiind în gestionarea mijloacelor băneşti sau a valorilor materiale, având acces la sistemele informaționale ale angajatorului sau la cele administrate de angajator (punctul k);
 9. A luat mită, a încurajat corupția sau a ascuns informații (Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale) (punctul k¹);
 10. A încălcat grav și repetat, pe parcursul unui an, statutul instituţiei de învăţământ, în calitate de cadru didactic (punctul l);
 11. Îndeplinind funcții educative, a comis fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută (punctul m);
 12. A aplicat, chiar şi o singură dată, violenţa fizică sau psihică faţă de discipoli, în calitate de profesor (punctul n);
 13. Fiind conducător al unității, adjunctul lui sau contabil-șef, a semnat un act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii (punctul o);
 14. A încălcat grav, chiar şi o singură dată, a obligațiilor de muncă. De exemplu, șoferul ambulanței a staționat în mijlocul drumului, a ieșit și a plecat acasă, probabil așa (punctul p);
 15. A prezentat angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă, documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit (punctul r);
 16. A refuzat  să continue munca în legătură cu schimbarea proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în subordinea unui alt organ (punctul v);
 17. A refuzat să fie  transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical (punctul x);
 18. A refuzat să fie transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (punctul y).

În articolul 86 din Codul Muncii găsim și alte situații care pot fi cauza concedierii unui angajat, dar de această dată, nu e vina lui:
 1. Lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (punctul b);
 2. Reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate (punctul c);
 3. Schimbarea proprietarului unităţii în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef (punctul f);
 4. încheierea, vizând salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază conform articului 273 (punctul s);
 5. Transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori (punctul u);
 6. Deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (punctul y¹);
 7. Pentru alte motive prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative (punctul z).

De ce e grav să fii demis în baza articolului 86?

Cum poți fi demis în baza articolului în Moldova?

Ușor-ușor am ajuns la cel mai fierbinte subiect. Care e riscul să fii demis în baza unui articol? Probabil că ți-ai dat seama. Corect, aproape nu riști cu nimic!

Din moment ce în Republica Moldova au fost excluse carnetele de muncă pe suport de hârtie, acum angajatorii nu au acces nici măcar la carnetele electronice ale candidaților. La concediere, angajatorul nu poate indica niciun alt motiv cu excepția:
 • Demisiei;
 • Concedierii în legătură cu lichidarea întreprinderii sau reducerea personalului;
 • Altor motive.

Misteriosul punct „alte motive”, desigur, nu spune absolut nimic. De fapt, e imposibil să afli motivul concedierii, fără a depune puțin efort. Pentru asta angajatul trebuie să aducă o adeverință solicitată de la CNAS în care să fie deja vizibile toate motivele reale care au fost ascunse sub inscripția „alte motive”.

Chiar dacă ai fost demis în baza unui articol, nimeni nu va afla asta.


Realitatea dură din Republica Moldova constă în faptul că angajatorii rareori concediază angajați în baza articolului 86. Nu, nu e vorba de empatie. Pur și simplu, pentru a concedia un angajat în temeiul articolului, e nevoie de dovezi. În caz contrar, angajatul poate merge în instanță, iar angajatorul va fi obligat să plătească daune morale. Pentru a evita astfel de momente juridice, angajatorii preferă să concedieze „din proprie inițiativă”.

Totuși, articolul 86 din Codul Muncii al Republicii Moldova există și nu poate fi ignorat. Da, angajatorul nu va putea indica motivul adevărat al concedierii, iar lucrătorul nu va fi presat de responsabilitate atunci când se va angaja la un alt job. Cu toate acestea, pe lângă concediere, multe paragrafe ale articolului prevăd litigii și presupun răspundere administrativă sau chiar penală. De exemplu, furtul în proporții deosebit de mari sau aplicarea violenței împotriva elevilor. Altfel spus, nu poți face chiar tot ce vrei, vei fi nevoit să răspunzi.

În cazuri deosebit de grave, angajatul vinovat va fi tras la răspundere administrativă și/sau penală.

Ce poți face dacă ești amenințat cu concedierea în baza unui articol, dar nu ești vinovat?

Demitirea pe baza legei în Moldova

Reiterăm, fără dovezi nimeni nu poate fi concediat în temeiul oricărui articol. Dacă ești de părerea că ai fost concediat ilegal, iar Codul Muncii nu te contrazice, atunci poți apela la câteva instanțe:
 1. Inspectoratul de Stat al Muncii;
 2. Sindicate;
 3. Procuratura;
 4. Instanța de judecată.

Prima instanță la care ar trebui să te adresezi este Inspectoratul de Stat al Muncii. Acolo te vor ajuta să înțelegi situația și chiar vor efectua un audit complet al activităților angajatorului, dacă va fi necesar. Poți contacta Inspectoratul de Stat în mod anonim.

Site-ul Inspectoratului de Stat al Muncii: ism.gov.md
Telefon: 022 499400
Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2
e-mail: secretariat@im.gov.md


Sindicatele sunt reprezentanții legali ai muncitorilor. Poți cere ajutorul lor, începând cu cele la nivel de întreprindere, apoi poți merge la cele teritoriale, sectoriale sau naționale. În acest sens, te poate ajuta Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Despre ce sunt sindicatele și de ce avem nevoie de ele poți citi în acest articol.

Procuratura este următoarea instanță. Anume Inspectoratul de Stat al Muncii, de obicei, expediază procuraturii  materialele acumulate în urma auditului.

Ultima instanță este cea de judecată. Aici poți merge, ocolindu-le pe cele anterioare. Poți întocmi și depune singur o declarație de revendicare, dar cel mai bine e să te consulți mai întâi cu pscialiști în dreptul muncii.

Nu trebuie să tolerezi nedreptatea. Majoritatea conflictelor de muncă în țara noastră sunt soluționate în favoarea angajaților, de aceea să-ți aperi drepturile nu doar că e posibil, ci și trebuie.

 

Articole asemănătoare