Înapoi

Cum te înregistrezi la ANOFM și primești ajutor de șomaj în Moldova

11 Martie, 2020 35835
Cum te înregistrezi la ANOFM și primești ajutor de șomaj în Moldova

În viață se întâmplă diverse situații și nimeni nu este asigurat de faptul că ar putea rămâne șomer. Deși, ultima parte nu e chiar corectă – statul de fapt și este obligat să-și asigure cetățenii în așa situații. În acest articol vom vorbi despre cum are loc acest lucru și ce drepturi au șomerii.

Recurgerea la o instituție a cărei activitate principală are drept scop sprijinirea șomerilor – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – este cea mai ușoară cale de a rezolva problema șomajului.

Ce acte sunt necesare pentru înregistrarea la ANOFM?


Nu e suficient pur și simplu să veniți la oficiu, e necesar să aduceți pachetul de acte. Pentru vă înregistra pe piața muncii, trebuie să prezentați următoarele documente:
 1. Buletin de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 2. Actele deținute de studii și de calificare;
 3. Copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă, dacă ați activat și ați realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

Veți avea nevoie de aceleași documente pentru a obține ajutorul de șomaj, doar că veți fi nevoit să depuneți și copiile acestor acte. Adunați-le din timp.

De asemenea, persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii trebuie să prezinte documente confirmative, în original, după cum urmează:
 1. Persoanele cu dizabilități – certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială;
 2. Persoanele eliberate din locurile de detenție – certificatul de eliberare din locurile de detenție;
 3. Victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială – referire de la structurile teritoriale de asistență socială;
 4. Persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică – referire de la Dispensarul Republican Narcologic;
 5. Victimele violenței în familie – referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Cum obțineți statut de șomer și cine poate fi înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă?


Criteriile după care unei persoane îi este stabilit statutul de șomer:
 • are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie;
 • este aptă, după starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice, pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă și nu desfășoară activitate în scopul obținerii de venituri;
 • caută activ un loc de muncă și este disponibilă să înceapă lucrul;
 • nu studiază la secția cu frecvență la zi la o instituție de învățământ.

Aceste cerințe sunt scrise în Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă Nr. 102 din 13-03-2003. Pentru a se înregistra cu statut de șomer, persoanele urmează să se apropie la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază își au domiciliul sau reședința. Adresa ANOFM în Chișinău:

MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Vasile Alecsandri, 1.
Anticameră 022 – 72 10 03. Fax 022 – 22 77 61.


Harta locației subdiviziunilor teritoriale (STOFM) poate fi vizualizată pe site-ul ANOFM.

Ce vă oferă înregistrarea la Agenția pentru ocuparea forței de muncă?


Unicul lucru pe care îl puteți pierde înregistrându-vă la ANOFM este timpul. Dar puteți obține mult mai mult:
 • Dacă aveți studii, puteți alege din lista joburilor după specialitate.
 • Dacă nu aveți studii sau nu doriți să lucrați după specialitate, vă vor propune alt job care corespunde nivelului dvs de calificare.
 • Fiind beneficiarul ajutorului de șomaj, aveți toate drepturile prevăzute de Legea privind sistemul de asigurări sociale de stat, inclusiv dreptul la o poliță medicală.
 • Dacă nu aveți studii, nu aveți o profesie sau o specialitate, puteți frecventa cursuri gratuite de pregătire și puteți obține profesia dorită.
 • În cazul în care nu puteți găsi un loc de muncă,  în funcție de experiența pe care o aveți până la concediere, puteți pretinde la ajutor de șomaj.

Ce cursuri oferă ANOFM?


Lista cursurilor propuse de ANOFM, este elaborată în funcție de cerințele profesiei. Cursurile durează de obicei până la 9 luni. Acestea sunt oferite gratuit, o dată la fiecare înregistrare pe piața muncii.
Cursurile de pregătire profesională sunt pentru șomerii care:
 • Sunt înregistrați la ANOFM;
 • Au studii medii complete sau incomplete sau alte studii necesare pentru a finaliza cursul ales;
 • Au sau nu o profesie;
 • În cazul unor meserii simple, la cursuri sunt acceptați și persoanele care nu au studii secundare complete, dar au cunoștințe minime necesare pentru a „stăpâni” profesia, activitatea sau ocupația corespunzătoare;
 • Înainte de a începe cursurile, șomerii încheie un contract cu agenția.

Actele necesare:
 • Copia actului de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
 • Copia actelor de studii și de calificare;
 • Certificat medical (nr. 086/e).

În pofida faptului că listele de meserii sunt redactate în conformitate cu actualitatea lor, de obicei pot fi  găsite următoarele cursuri:
 • Construcții: tencuitor (6 luni), electrogazosudor (4 luni), placator cu plăci (4 luni), lemnar-constructor (4 luni), pietrar (4 luni), operator în sala de cazane (4 luni), lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice (5 luni).
 • Industrie: sterilizator de conserve (2 luni), procesator de mezeluri (2 luni), etc.
 • Servicii: croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă (6 luni), frizer (6 luni), cosmetolog (5 luni), manichiuristă (3 luni), lăcătuș-electromontator (6 luni), etc.
 • Comerț și alimentație publică: bucătar-cofetar (6 luni), chelner (4 luni), vânzător (4 luni).
 • Angajați: secretariat și muncă de birou (4 luni), contabil (6 luni), etc.

Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de:
 • bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională;
 • compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere;
 • acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.

De ajutor beneficiază atât șomerii care nu au o profesie și intenționează să înceapă instruirea în cadrul unei instituții de învățământ pentru a primi abilitățile necesare și pentru a găsi un loc de muncă, cât și șomerii fără experiență în profesie. Dacă se ajunge la un acord între angajat și viitorul angajator, primului i se oferă aceleași beneficii pentru perioada de formare timp de 4 luni.

Cum obțineți ajutorul de șomaj și despre ce sumă este vorba?


Informații detaliate despre ajutorul de șomaj și modul în care poate fi primit puteți găsi pe site-ul oficial al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Angajat.md, dar și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale Cnas.md.

Nu toți pot pretinde la ajutorul de șomaj. Pentru a obține acest ajutor, persoana trebuie:
 1. Să fie șomeră (în conformitate cu normele legislației);
 2. Să fie înregistrată la subdiviziunea teritorială a ANOFM în funcție de viza sa de reședință;
 3. Să aibă un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 4. Să nu realizeze venituri la momentul stabilirii ajutorului de șomaj;
 5. Să nu refuze un loc de muncă corespunzător sau să participe la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

Valoarea ajutorului de șomaj este stabilit în procente din salariul mediu al persoanei și este calculată în modul prevăzut de lege.
 1. 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice până la data înregistrării - în cazul încetării activității de muncă ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărârea instanței de judecată, a angajatorului persoană fizică;
 2. 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice până la data înregistrării cu statut de șomer - în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent datei stabilirii dreptului la ajutor de șomaj.


Perioada de plată a ajutorului de șomaj se stabilește diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare al șomerului, după cum urmează:
 • 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;
 • 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;
 • 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

Ajutorul de șomaj va fi plătit după trei luni de la părăsirea companiei în care ați activat și după înregistrarea la ANOFM, cu condiția că în toate aceste trei luni ați încercat să căutați un loc de muncă, dar nu l-ați găsit (ceea ce este destul de dificil).

Perioada de plată a ajutorului de șomaj se include în stagiul de cotizare.


Cu toate astea, potrivit Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, votată de cabinetul de miniștri în 2018, ajutorul de șomaj este oferit celor care în ultimii 2 ani au plătit impozite timp de cel puțin 12 luni. Plus la toate, la momentul depunerii cererii, solicitantul nu ar trebui să aibă vreo sursă de venit și nu trebuie să refuze locurile de muncă oferite de ANOFM fără  vreun motiv întemeiat.

Pentru a nu pierde indemnizația, trebuie să vizitați Agenția la fiecare 15-30 de zile sau în cazurile în care Agenția vă oferă un post vacant. Nu trebuie să refuzați ofertele privind instruirea și interviurile pentru posturile vacante cu muncă adecvată și, de asemenea, în termen de trei zile sunteți obligat să informați agenția cu privire la orice modificare a datelor furnizate de dvs. În cazul în care refuzați munca oferită sau pregătirea fără un motiv justificat de mai mult de 2 ori, veți fi scutit de statutul de șomer.

Actele necesare pentru a depune cerere pentru primirea ajutorului de șomaj


Lista actuală a documentelor:
 1. Cerere pentru primirea ajutorului de șomaj;
 2. Buletin de identitate (original și copie);
 3. Diplome de studii (original și copie);
 4. Certificat de căsătorie pentru cei care și-au modificat numele de familie (original și copie);
 5. Declarație pe propria răspundere;
 6. Certificat care confirmă lipsa unei activități care vă aduce venit,
 7. extras din contul persoanei asigurate sau alte documente care confirm stagiul de cotizare.
 8. Certificat corespunzător pentru persoanele care au fost victime ale violenței în familie sau ale traficului de persoane, pentru persoanele eliberate din locuri de detenție, pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele care luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotropice.

Cum veți primi indemnizația de încadrare?


Față de ajutorul de șomaj, indemnizația de încadrare diferă prin aceea că este o sumă unică.  Cu excepția cazurilor introduse în 2018 și descrise mai sus, beneficiarii de bună credință ai ANOFM, care au acceptat postul vacant oferit de Agenție și au lucrat acolo cel puțin 3 luni, pot conta pe această prestație. În plus, mamele copiilor de la 1,5 la 6 ani care nu au lucrat de la nașterea copilului și până acum, pot primi indemnizație de încadrare.

Mărimea indemnizației de încadrare este de 15% din salariul mediu din economie pentru anul precedent.


Indemnizația unică de încadrare se acordă șomerilor care se angajează, în bază de contract individual de muncă, la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de subdiviziunea teritorială, la o distanță mai mare de 20 de km de localitatea în care își are domiciliul, beneficiază de o indemnizație unică de încadrare egală cu un salariu mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

În cazul în care șomerii se angajează, în bază de contract individual de muncă, la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de subdiviziunea teritorială, alta decât cea în care își are domiciliul, și, ulterior angajării, își schimbă domiciliul în localitatea în care se află locul de muncă, aceștia pot primi o indemnizație unică de instalare egală cu 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Articole asemănătoare