Înapoi

Bugetarii vor primi spor salarial: modificări în sistemul unitar de salarizare

08 Iulie, 2020 35964
Bugetarii vor primi spor salarial: modificări în sistemul unitar de salarizare

După cum vă amintiți, în martie 2020, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a propus să fie introduse modificări în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și reglementări privind punerea în aplicare a acesteia. Modificările au fost adoptate și iată ce-i așteaptă pe bugetari începând cu 1 septembrie.

Hotărârea Guvernului privind modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar


Potrivit noilor modificări, personalul unităților bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal, în modul stabilit de Guvern.

Suma anuală a sporurilor specifice incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăși:

 1. Pentru personalul din domeniul învățământului, cercetării, culturii, tineretului, sportului, asistenței sociale – 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific;
 2. Pentru personalul din domeniul apărării naționale, securității statului și ordinii publice – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific;
 3. Pentru personalul medical din autoritățile/ instituțiile/ structurile medicale și de asistență socială – 30% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific;
 4. Pentru personalul din autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar – 40% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific.

Pentru autoritățile responsabile de administrarea veniturilor fiscale și vamale și responsabile de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, limita sporurilor cu caracter specific se aprobă de Guvern.
Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2020, transmite Moldpres.

Consecințele modificărilor Legii nr. 270/2018


Potrivit Monitorului Fiscal, prezenta lege a înlocuit deodată trei acte legislative: Legea cu privire la sistemul unitar la salarizare în domeniul bugetar, Legea cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici și Legea cu privire la salarizarea judecătorilor și procurorilor.

Conform principiilor sistemului unitar de salarizare, salariile vor fi stabilite în conformitate cu semnificația, responsabilitatea, complexitatea activității și nivelul de studii al salariatului. A fost creată o ierarhie a salariilor de bază atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul unui domeniu de activitate, iar autoritățile publice locale au dreptul de a reglementa și gestiona procedura de salarizare la nivel local, sub propria lor responsabilitate.
De asemenea, este prevăzută crearea unui Registru al funcțiilor din sectorul bugetar, care include opt grupuri ocupaționale corespunzătoare domeniilor de activitate bugetară, codificate cu litere, după cum urmează:
 1. Administrație publică (A);
 2. Justiție (B);
 3. Apărare națională (C);
 4. Ordine publică și securitate a statului (D);
 5. Învățământ și cercetare (E);
 6. Cultură, tineret și sport (F);
 7. Asistență socială și sănătate (G);
 8. Funcții complexe (H).

Evaluarea funcțiilor incluse în registrul funcțiilor din sectorul bugetar, ierarhizarea și echivalarea acestora, în vederea stabilirii salariilor de bază, atât între grupuri ocupaționale, cât și în cadrul aceluiași grup, au la bază următoarele criterii generale:
 • studii, cunoștințe și experiență;
 • complexitate, creativitate și diversitate;
 • responsabilitate decizională;
 • conducere, coordonare și supervizare;
 • comunicare;
 • condiții de muncă;
 • efort fizic și mental.

Legea prevede că salariul lunar al personalului din unitățile bugetare este constituit din partea fixă și variabilă.

Partea fixă este compusă din salariul de bază, sporul lunar pentru gradul profesional, sporul lunar pentru deținerea titlului științific și/ sau științifico-didactic, sporul lunar pentru deținerea titlului onorific.

Partea variabilă cuprinde sporul pentru performanță și sporuri cu caracter specific. Salariul de bază se stabilește conform coeficienților de salarizare în raport cu funcția deținută, nivelul de studii, categoria de calificare, gradul didactic, vechimea în muncă sau treapta de salarizare. Salariul de bază se calculează prin înmulțirea valorii de referință stabilite cu coeficientul de salarizare corespunzător clasei de salarizare pentru funcția respectivă, cu rotunjire până la 10 lei în favoarea salariatului.

Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 se stabilește în legea bugetului de stat pentru anul respectiv.


Valoarea de referință se reexaminează anual în funcție de condițiile economice din țară și de posibilitățile bugetului public național, cel puțin la nivelul prognozat al ratei inflației. Valoarea de referință aprobată anual nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în anul precedent.

Sporul lunar pentru grad profesional se plătește în funcție de gradul profesional (gradele de calificare pentru funcționari publici, judecători, grade militare etc). Mărimea acestui spor este cuprinsă de la 100 la 500 de lei.
Sporul pentru performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute și se achită concomitent cu salariul. Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanță se alocă anual în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor de performanță.

Mai multe detalii găsiți pe Monitorul.Fisc.Md.

Textul în întregime al legii este accesibil pe Legis.md.

Articole asemănătoare