Назад

Parcul IT: impozit unic de 7% și salarii mari pentru angajați

22 Ianuarie, 2020 7182 0
RETHINKING TECHNOLOGY CLUSTERS
(с) Moldova IT Park
 Parcul IT moldovenesc a fost înființat la începutul anului 2018. În tot acest timp, 525 de companii rezidente s-au alăturat, iar astăzi Parcul IT numără peste 9.000 de angajați. Dacă până acum nu ați auzit despre Parcul IT, acum, când acesta s-a poziționat bine pe piață, e momentul potrivit să ascultați. Ce reprezintă, cum să devii rezident, de ce este nevoie și de ce este atât de popular – totul vom descoase în acest articol.

Ce reprezintă Parcul IT?


 
Conducerea țării discuta ideea creării Parcului IT de câțiva ani. Necesitatea deschiderii acestuia era clară și conducerea avea anumite scopuri, pe care Parcul IT a reușit să le atingă. Așteptările față de Parcul IT erau:
 • să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor informaționale în țară;
 • să faciliteze deschiderea companiilor tinere;
 • să le permită companiilor IT moldovenești să devină competitive pe piața mondială;
 • să ofere angajatorilor posibilitatea de a mări salarii și de a atrage cadre noi;
 • să scoată „din umbră” companiile locale, care lucrează pentru clienți străini și, respectiv, nu plătesc impozite.

Parcul IT a atins toate aceste scopuri datorită condițiilor unice și avantajoase pentru rezidenți. Principalele avantaje ale parcului sunt mai atractive pentru companii, dar și angajații au bonusurile lor.

Ceea ce trebuie să mai știți despre Parcul IT – este absolut virtual. Rezidenții nu trebuie să meargă undeva, nu trebuie să-și mute oficiul. Tot ce trebuie este să aplice, să semneze contractul și să continue să lucreze. Anume datorită acestui factor important, Parcul IT este conceput nu numai pentru a menține, dar și pentru a oferi cele mai bune condiții pentru companiile moldovenești din domeniul tehnologiilor informaționale.

Avantajele companiilor rezidente ale Parcului IT


Principalul obiectiv al Moldova IT-Park este crearea unei platforme organizaționale folosind instrumente moderne pentru dezvoltarea industriei IT din țară. Nu este o idee nouă, acest proiect este practicat în alte țări, dar nu pretutindeni avantajele acestuia sunt la fel de mari ca în Moldova. De exemplu, principalul avantaj - impozitele mici pentru rezidenți, în Moldova acestea sunt aproape mai mici decât în întreaga lume.

În locul taxelor generale de impozitare, rezidenții Parcului IT plătesc o taxă unică de 7% din vânzări.


Adică, compania nu va trebui să plătească impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Acest lucru este foarte convenabil: economisește timp, elimină lucrul cu documentele, permite reducerea personalului de contabilitate și chiar atragerea noilor angajați, deoarece din contul banilor economisiți le puteți plăti mai mult cu aproximativ 15-20%. Avantajul economisirii este evident și din alt punct de vedere: datorită beneficiilor fiscale, o companie poate oferi prețuri mai mici, poate face reduceri și poate fi competitivă. Și chiar își permite un birou mai larg.

Cu toate acestea, impozitul unic de 7% din vânzările companiei nu poate fi mai mic decât o treime din salariul mediu lunar în Moldova, determinat lunar pentru fiecare angajat. De obicei această sumă presupune  aproximativ 1800 de lei de la fiecare angajat – 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală. În plus fiecare companie plătește  în conformitate cu cifra sa de afaceri, cheltuieli administrative pentru funcționarea propriu-zisă a parcului IT. În medie, această sumă este de aproximativ 2.000 de lei pe lună.
 
 
Încă un bonus plăcut: companiile nu trebuie să completeze un milion de declarații, un singur transfer lunar pe contul Ministerului Finanțelor ușurează semnificativ procedura rapoartelor fiscale, diminuează riscul erorilor și numărul de personal care este necesar pentru efectuarea acestor operațiuni.

Un avantaj la fel de important pentru multe companii este prezența virtuală, despre care am vorbit deja. Adăugăm că persoana juridică poate fi localizată oriunde în țară și chiar în străinătate – și companiile cu capital străin sunt incluse în Parcul IT. Multe companii IT din țară, înainte de deschiderea Parcului IT, s-au gândit să-și emigreze afacerea, deoarece anterior condițiile erau destul de dure.

Vom adăuga încă niște bonusuri:
 • Datorită sistemului IT Visa, parcul oferă un proces simplificat de atragere a managerilor și a specialiștilor IT din străinătate.
 • Datorită Parcului IT, tehnologia internetului va deveni o industrie și mai atractivă pentru investitorii locali și străine.
 • Procedura de raportare este atât de simplificată, încât rezidenții trebuie să completeze un singur formular.  

Avantajele angajaților Parcului IT


Avantajele angajaților companiilor rezidente ale Parcului IT sunt la fel de evidente  și nu mai puțin plăcute. Ele constau în:

 1. Angajații companiilor sunt scutiți de plata impozitelor după regula salariu brut = salariu net.
 2. În același timp, salariații continuă să beneficieze de asigurări sociale în mărime de 60% din salariul mediu pe economie.
 3. Zilele libere pentru fiecare angajat se calculează în conformitate cu normele prevăzute de regimul general.
 4. Bonusurile, primele și alte stimulente financiare nu sunt supuse impozitelor suplimentare.
 5. Salariații sunt scutiți de necesitatea de a depune declarația fiscală.

Apropo, un indicator important al dezvoltării dinamice a Parcului IT este salariul mediu al angajaților din companiile rezidente, care ajunge la 30.897 de lei în primul trimestru al anului 2019. Acesta este cu 10,7% mai mare decât salariul lunar înregistrat la sfârșitul anului 2018 – 27.906 lei.

Cum poți deveni rezident al Parcului IT?

 
 

Statutul de rezident al Parcului IT poate fi dobândit de orice persoană juridică sau fizică, care:
 1. Este înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova ca subiect al activității de întreprinzător
 2. desfășoară sau intenționează să desfășoare drept activitate principală (care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări) unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 din Legea nr.77/2016.

Principalele genuri de activitate (potrivit CAEM-2 și CUATM rev2) desfășurate în cadrul Parcului IT din Moldova:
 • (26.11) Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Activități de editare
 • (58.21) Activități de editare a jocurilor de calculator
 • (58.29) Activități de editare a altor produse software
 • (59.12) Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

Activități de servicii în tehnologia informației
 • (61.01) Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • (61.02) Activități de consultanta în tehnologia informației
 • (61.03) Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • (61.09) Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Activități de servicii informatice
 • (63.11) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • (63.12) Activități ale portalurilor web
 • (72.11) Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • (72.19) Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 • (74.10) Activități de design specializat
 • (85.59) Alte forme de învățământ n.c.a.

O informație mai detaliată și o descriere mai desfășurată a genurilor de activitate puteți găsi pe site-ul oficial al Biroului Național de Statistică.

Să devii rezident al Parcului IT poți ușor și rapid. Șeful sau administratorul companiei trebuie să completeze o cerere, să o semneze folosind semnătura electronică, anexând copii scanate a trei documente statutare (Declarație, Ordin, Decizie privind înregistrarea companiei) și să o transmită Administrației Parcului.

La rândul său, Parcul IT va verifica cererea și va anunța viitorul rezident prin poșta electronică în decurs de 7 zile lucrătoare despre data și ora semnării contractului. În cazul în care nu ați prezentat toate actele necesare sau a completării incorecte a cererii, termenul de verificare se extinde cu 5 zile.

Pentru semnarea contractului compania are 30 de zile la dispoziție. Dacă termenul s-a scurs, atunci este necesar de a depune din nou pachetul de documente.

Potrivit art. 16 din Legea nr.77/2016, Rezidentul parcului este obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum și despre particularitățile impozitului pe venit din salariu, până la data obținerii titlului de rezident al parcului, iar în cazul salariaților noi – până la angajare.

Totodată, administrația Parcului IT înșiși notifică toate autoritățile despre procedura modificată de impozitare.


Compania devine rezident al Parcului IT din momentul semnării contractului, dar începe activitatea în noul regim fiscal în luna următoare de la semnarea contractului. De exemplu, dacă compania a semnat contractul pe 1 ianuarie, atunci noul regim de impozitare va fi aplicat începând cu 1 februarie.

Pentru a deveni rezident al Parcului IT nu contează:
 1. Cât timp în urmă a fost creată compania – aceasta poate fi absolut nouă.
 2. Numărul de personal al companiei.
 3. Mărimea salariilor.
 4. Volumul vânzărilor.

Procedura de înregistrare a companiilor în cadrul Parcului IT este gratuită.

Ce se întâmplă mai departe?


Din momentul dobândirii statutului de rezident, compania obține toate avantajele enumerate mai sus, precum și 4 obligații față de administrația Parcului:
 1. Plata cotizației lunare specificate în contract (cotizația anuală a rezidentului este egală cu bugetul anual al Parcului împărțit la venitul prognozat al tuturor rezidenților și înmulțit cu venitul prognozat al companiei rezidente);
 2. Prezentarea raportului trimestrial;
 3. Prezentarea rezultatelor verificării anuale a conformității cu Legea nr. 77/2016;
 4. Notificarea administrației Parcului privind toate modificările operate la actele statutare ale companiei (cum ar fi schimbarea denumirii companiei, schimbarea administratorului, adresei juridice, subdiviziunilor companiei etc.)

Toate documentele sunt prezentate rezidenților în formă electronica cu semnătura digital, iar plata se efectuează prin transfer bancar în baza contractului. Administrația parcului nu emite facturi fiscal.

Parcul IT a fost deschis pentru o perioadă de 10 ani: puteți deveni rezident pentru un termen minim de 4 ani și maxim – 7 ani (dat fiind faptul că suntem deja în 2020).


Răspunsuri mai detaliate la alte întrebări, precum și exemple sau modele ale documentației le puteți găsi pe site-ul Moldova IT-Park.
 

Articole asemănătoare