Înapoi

În Republica Moldova este legalizată munca la distanță

02 Iunie, 2020 12974
În Republica Moldova este legalizată munca la distanță

Încă din aprilie 2020, pe fundalul unei treceri comune la autoizolare, experții Confederației Naționale a Patronajului au venit cu o inițiativă de a introduce articolul „Lucru la distanță” în Codul Muncii din Republica Moldova. Aceste modificări erau demult necesare, însă criza i-a impus să se grăbească.

Astfel, la 21 mai 2020 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în două lecturi prevederile legii care reglementează organizarea lucrului la distanță.

Ce prevăd noile modificări?


În Codul Muncii al RM Nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al RM, 2003, nr. 159-162, art. 648) cu modificările de rigoare, au fost introduse următoarele amendamente:

„În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice”.

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a menționat că noile reguli nu influențează garanțiile sociale ale salariaților.

Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această formă de lucru ar trebui să fie prevăzută în Contractul individual de muncă sau într-un acord suplimentar la cel existent.

Ce înseamnă asta pentru salariații care muncesc la distanță și pentru angajtori?


În conformitate cu noul proiect de lege, în Codul Muncii al RM a fost introdus capitolul IX(1) MUNCA LA DISTANȚĂ. Textul în întregime îl puteți accesa pe legis.md, dar noi vom menționa ce-i mai important:
 
 
 
„Capitolul IX1
MUNCA LA DISTANȚĂ
Articolul 292¹. Salariații ce prestează munca la distanță

(1) Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
(2) Salariații cu munca la distanță sunt salariații care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță.

Articolul 292². Principiile organizării muncii la distanță

(1) Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, de contractul colectiv de muncă, de contractul individual de muncă sau de alt act normativ la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
(2) Particularitățile privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate.

Articolul 292³. Încheierea, modificarea și conținutul contractului individual de muncă care prevede clauze de muncă la distanță

(1) Contractul individual de muncă privind munca la distanță se încheie şi se modifică în condițiile prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.
(2) Contractul individual de muncă privind munca la distanță trebuie să conțină, în afara clauzelor prevăzute la art. 49, clauze privind:
a) condițiile de prestare a muncii la distanță;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului și privind modalitatea de realizare a controlului;
c) modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariatul cu munca la distanță;
d) condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță;
e) alte condiții convenite de părți.

Articolul 292⁴. Organizarea securității și sănătății în muncă pentru salariații cu munca  la distanță

Angajatorul organizează securitatea şi sănătatea în muncă a salariaților cu munca la distanță în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, precum şi ale altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

Articolul 292⁵. Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță

Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță are loc în condițiile generale prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate”.Dacă traducem asta într-o limbă mai simplă, iată ce s-a schimbat în viața muncitorilor la distanță odată cu apariția acestui capitol în Codul Muncii:
  1. Contractul individual de muncă trebuie să conțină: condițiile de muncă, programul de muncă, modalitatea de evidență a orelor de muncă, cheltuieli aferente și alte condiții.
  2. Angajatorul este de asemenea obligat să organizeze securitatea în muncă a salariaților cu munca la distanță.
  3. Salariații pot fi transferați la munca la distanță doar prin întocmirea unui ordin, fără a încheia un nou contract de muncă.
  4. Încetarea contractului individual de muncă are loc în condițiile generale prevăzute de Codul Muncii, inclusiv prin schimbul de documente electronice cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.

Potrivit FISC.md, condițiile de transferare a salariaților la munca la distanță la fel au fost simplificate:

Codul Muncii este completat cu dispoziții care stipulează că, în cazul în care angajatul nu poate îndeplini atribuțiile oficiale la locul de muncă, organizat de angajator, în perioada stărilor de urgență, angajatorul poate decide schimbarea temporară a locului de muncă a salariatului (acasă sau la distanță), fără să modifice contractul individual de muncă. Pentru asta e necesar să fie emis un ordin argumentat (decizie sau rezoluție) despre care angajatul este notificat din timp, inclusiv prin mijloace electronice. Plus la toate, în situații de forță majoră, autoritățile competente pot lua decizii ca unele categorii de angajați să muncească ore suplimentare care depășesc limitele stabilite de Codul Muncii și de asemenea pot modifica programul de lucru pentru anumite categorii de angajați.

Legea intră în vigoare în ziua publicării în Monitoul Oficial al Republicii Moldova  (22.05.2020 Monitorul Oficial Nr. 118-123).
 

Articole asemănătoare