Înapoi

La sigur nu ați știut ce include pachetul social. Noi ne-am clarificat!

24 Septembrie, 2019 19889
La sigur nu ați știut ce include pachetul social. Noi ne-am clarificat!
Propunem un pachet social deplin, dar acesta nu include și indemnizația concedialelor.
Fallout: New Vegas


Câțiva ani în urmă, fiind verde si necercată, am decis să mă angajez într-o întreprindere la lucru. Mi se propunea angajarea oficială cu toate splendorile ei, printre care și pachetul social. Curioasă, am întrebat HR-managerul ce reprezintă acesta și ce să fac cu el, rămânând surprinsă de răspunsul lui: «Păăi.. polița și chestii de genul… în fine...». Uitându-se la mine ca cioara la ciolan, el încerca să-și amintească ce include pachetul social... Acesta a fost unul din motivele de ce nu m-am mai angajat în acea companie.

Trecut-au anii, și tot așa frunzărind anunțurile pe Rabota.md în căutarea temelor pentru articol, dau cu ochii pe ici pe colo de noțiunea «pachet social», sau chiar «pachet social complet». Și abia acum îmi dau seamă că in atâția ani nu am mai aflat ce înseamnă acest mitologic «pachet social» și că există și unul complet. Astfel am plecat la cercetarea acestui fenomen. Am întrebat de părinți, prieteni, dar toți mă trimiteau la plimbare cu fraza: «tu ești jurnalistul la noi – tu și caută». Dar eu totuși mi-am pus obiectivul să aflu ce înseamnă! Toți scriu despre asta. Înseamnă că e ceva mișto și nu toți îl au?

Deci, a venit timpul să aflăm cu cititorii noștri ce este acest «pachet social».
  

Ce spune statul despre «pachetul social»?

Eu, fiind un utilizator progresiv al  rețelei informatice mondiale, am decis să caut în primul rând în Codul Muncii al Republicii Moldova. Dar sunt eu oare tută să răsfoiesc 3 km de informație? Am decis să introduc în motorul de căutare al site-ului «pachet social», dar nu am fost înțeleasă. Cum așa? Oare o propun toți din generozitate? Oare așa un avantaj mare la angajare nu e dispus de lege?

Atent, aici va fi mult de citit. Am cercetat această tema și am găsit câteva mici secvențe ce se referă la întrebarea noastră:
 
Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă
şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea
Principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, sînt următoarele:
s) garantarea dreptului la asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor.Deci, bine. Am clarificat că angajatorul este obligat să predispună angajatului asigurarea socială și medicală. Știm ce este asigurarea medicală, dar ce presupune cea socială? Mai răsfoim un pic.

În articolul 9 găsim aceeași idee parafrazată:
 
Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile de bază ale salariatului
(1) Salariatul are dreptul:
o) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.


Deci, nimic nou. Mai găsim un punct în articolul 9:
 
(2) Salariatul este obligat:
h) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit.


În această ordine de idei, ajungem la concluzia că, dacă nu achităm taxele personal, în locul nostru o face contabilitatea intreprinderii angajatoare. Facem prima notiță și continuăm.

Tocmai în capitolul 1 al titlului 3 (Contractul Individual de Muncă), în articolul 49, iarași dăm cu ochii de imbinarea «asigurare socială»:
 
Articolul 49. Conţinutul contractului individual de muncă
(1) Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi include:
p) condiţiile de asigurare socială;
r) condiţiile de asigurare medicală;


Deci, asta e! Dar care sunt condițiile? Fiecare își face de capul lui? Și dacă asigurarea socială figurează in contract, unde este cea medicală? Și ce înseamnă acest «mod prevăzut de legislația în vigoare»? Ce este prevăzut totuși de legislație, în afară de ceea că angajatorul trebuie să ofere angajatului polița și să achite taxele? Până când această întrebare rămâne o enigmă pentru noi.

Încă o dată întâlnim «asigurarea socială» în capitolul 3, articolul 114: concediul anual.
 
Articolul 114. Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu
de odihnă anual
(1) În vechimea în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual se includ:
d) timpul cînd salariatul nu a lucrat de fapt, dar şi-a menţinut locul de muncă (funcţia) şi a primit diferite plăţi din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;Aceasta înseamnă că pachetul social include și indemnizația concediului anual, inclusiv a decretului.

 
Articolul 123. Concediul medical
(1) Concediul medical plătit se acordă tuturor salariaţilor şi ucenicilor în baza certificatului medical eliberat potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Modul de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu concediul medical este prevăzut de legislaţia în vigoare.
Articolul 124. Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru
îngrijirea copilului
(1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art.123 alin.(2).
[Art.124 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
(2) În baza unei cereri scrise, persoanelor asigurate indicate la alin. (1), după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, cu achitarea indemnizației din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Articolul 124 -1. Concediul paternal
(4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decît venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Articolul 127. Concediile pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi
sau i-au luat sub tutelă
(1) Salariatului care a adoptat un copil nou-născut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub tutelă i se acordă un concediu plătit pe o perioadă ce începe din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent – 70 de zile calendaristice) şi, în baza unei cereri scrise, un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Indemnizaţiile pentru concediile menţionate se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.


Astfel ajungem la înțelegerea faptului că pachetul social include: indemnizația concedialelor, indemnizația decretului maternal și paternal, inclusiv pentru părinții adoptivi ai nou-născuților. În dependența de ceea dacă este întreprindere statală sau privată, achitarea la fel se efectuează din bugetul statului, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetul companiei. La aceasta etapă putem face prima concluzie:

Precizarea oferirii pachetului social are sens pentru companiile private, pentru a garanta angajatului achitarea la timp a tuturor indemnizațiilor sociale.


Rămâne o singură întrebare: de ce ei garantează acest fapt, dacă sunt obligați de legislație? Oare formularea «În mod prevăzut de legislație» e într-atât de abstractă, că unii angajatori încearcă să-și ocolească obligațiunile, iar alții afirmă în gura mare că nu o fac? Și da, și nu. Vom răspunde la această întrebare un pic mai târziu.

În titlul 9, despre securitatea și sănătatea în muncă, se mai regăsește o mențiune a asigurării sociale:
 
Articolul 222. Politica statului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
(1) Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sînt:
g) apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi ale membrilor familiilor lor, prin asigurarea socială obligatorie a salariaţilor contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;


Acest punct este util pentru posturile de muncă periculoase, dar, având în vedere că marea parte a cetățenilor muncește ca manager de vânzări, punctul dat e destul de specific.

Și… asta-i tot. În Codul Muncii al Republicii Moldova nu mai este nici-o mențiune a asigurării sociale.

Încheiere: ce include pachetul social prevăzut de CM RM?


În pofida faptului că în CM RM nu există conceptul de «pachet social», în acesta se relatează despre o anumită «asigurare socială și medicală», pe care angajatorii sunt OBLIGAȚI să o includă în codul muncii individual. Unii îi spun pachet social, dar defapt nu este ceea ce pare. El include:
 1. Asigurarea medicală – în CM ea este doar menționată, fără descrierea normelor, listei specialiștilor și a procedurilor medicale, dar din practica știm că polița în Moldova nu oferă o mare alegere de servicii. În orice caz, angajatorul este obligat să ofere prima poliță sau să mențină cea existentă.
 2. Indemnizația asigurării sociale (pensia, decret, concedii medicale). Acesta este unicul punct util, dar iarăși nu este inclus în pachetul social, ci este prevăzut de lege. Mai corect ar fi de spus că el este inclus, și angajatorul în orice caz îl achita din bugetul propriu, dar să nu o facă nu are dreptul. Adică dacă v-ați îmbolnăvit sau doriți să ieșiți în decret, tot ce trebuie să faceți e să obțineți foaia de boală și să o duceți la contabilitate. Companiei nu îi rămâne decât să o înregistreze și să o achite. P.S.: Dacă întreprinderea vă refuza să o faca, va avea unele mici probleme.
 3. Calcularea stagiului de cotizare, inclusiv a timpului petrecut în decret sau concedii medicale. Și iarăși acest punct este regulat de lege și nu se supune dorinței angajatorului.
 4. Asigurarea socială a angajatului de la accidente la locul de muncă sau boli profesionale. Unul din cele mai importante puncte pentru anumite profesii, fiind iarăși prevăzut de lege.

Deci, asta e totul ce într-un mod sau altul este regulat de legislația RM. Acum (încă un pic de răbdare) să analizăm ce înțeleg angajatorii sub conceptul de "pachet social".

Ce înca POATE include pachetul social?


În primul rând aș vrea să formulez înțelegerea mea a acestui concept:

Pachetul social este un cheat-code pentru angajator.


Cheat-code (eng. – cod de trișare, înșală) – codul care poate fi introdus în program pentru a-i schimba funcționarea. Se folosește cel mai des in jocuri video pentru trecerea etapelor complicate.

Adică pachetul social este un cheat-code, pe care angajatorii îl folosesc pentru atragerea potențialilor angajați fără să depună un oarecare efort. Aici defapt sunt două variante: sau autorul malonest al anunțului speră la neînțelegerea solicitantului că polița, stagiul de cotizare și decretul sunt regulate de CM RM, sau angajatorul cuviincio oferă alte privilegii sociale, pe care el poate să le propună. Acestea pot fi total diferite:
 • Plăți adăugătoare la concedii;
 • Prânzuri din contul companiei;
 • Asigurare medicală benevolă;
 • Asigurare pensionară nestatală;
 • Achitarea drumului;
 • Cadouri pentru copii de anul nou sau bilete la petreceri pentru copii;
 • Achitarea odihnei la sanatorii, tabere pentru copii;
 • Ajutorul financiar la întreținerea copiilor angajaților la grădinițe
 • Oferirea angajaților unor împrumuturi fără dobândă, inclusiv celor pentru cumpărarea imobilului;
 • Achitarea chiriei;
 • Achitarea taxelor comunale;
 • Achitarea activităților sportive (săli de sport, fitness-centre, bazine) și a celor culturale.


Și altele. Cineva oferă lucrătorilor lunch-carduri, bilete la diferite evenimente, altcineva dăruie echipamente de birou, oferă traininguri, cursuri și evenimente distractive de team-building, iar încă cineva are în oficiu animăluțe de companie. Pachetul social poate fi destul de voluminos, dar componența concretă a acestuia este stabilită de angajator. Obligatoriu trebuie să fie inclus ceea ce este propus de CM RM.

Mai repet o data.

Țineți minte că oferirea pachetului social de către angajator nu este obligația lui și depinde doar de dorința acestuia sau de posibilitățile lui financiare.


Însă precizarea faptului că compania oferă pachet social fără a adăuga nimic la cele patru puncte obligatorii nu e decât o păcăleală. De aceea, atunci când vă angajați la lucru, întrebați de angajator ce într-adevăr întră în acest vestit "pachet social". Dacă scopul lui chiar e să atragă lucratori potențiali și el menționează pachetul social, atunci cu adevărat trebuie să propună ceva deosebit. 
 

Articole asemănătoare